Agenda Afdeling Bestuursrecht

Zittingenagenda van de Raad van State

Zittingenagenda van de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State. Een service van OpenNieuwsbank.nl

Dwangsom voor café in Beesel

vrijdag 21 sep 2018, 10:00
Zitting over de dwangsom die het college van burgemeester en wethouders van Beesel heeft opgelegd aan een café in die plaats. Omwonenden hadden daarom gevraagd, omdat een ruimte achter het café volgens hen wordt gebruikt voor activiteiten die daar niet zijn toegestaan. Daarvan ondervinden zij overlast. Volgens de vergunning mogen in die ruimte alleen rustige activiteiten worden gehouden, zoals darten, vergaderen of kleinschalige recepties. In een uitspraak uit juli 2017 vernietigde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een eerder besluit van het  gemeentebestuur over het café. Daarbij weigerde het gemeentebestuur nog om maatregelen te nemen. Die uitspraak met zaaknummer 201605683/1 staat op de website. Naar aanleiding van die uitspraak heeft het gemeentebestuur alsnog besloten een dwangsom op te leggen aan het café. Als het café de regels voor de ruimte achter het café overtreedt, moet het een dwangsom betalen. De omwonenden komen tegen dat besluit van het gemeentebestuur in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Volgens hen is goede controle van de regels voor de ruimte achter het café niet mogelijk en wordt verdere overlast voor hen niet voorkomen door de dwangsom.