Agenda Afdeling Bestuursrecht

Zittingenagenda van de Raad van State

Zittingenagenda van de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State. Een service van OpenNieuwsbank.nl

Grillroom in Hilvarenbeek

donderdag 18 jan 2018, 11:00
Zitting over de omgevingsvergunning van het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek voor een grillroom aan de Paardenstraat. Omwonenden kwamen tegen die omgevingsvergunning eerder in beroep bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Zij zijn bang voor overlast en vinden een grillroom niet passen in de straat. De rechtbank verklaarde hun beroep in februari 2017 gegrond en oordeelde dat het gemeentebestuur een nieuw besluit moet nemen waarbij het gemeentebestuur de aanvraag voor de vergunning moet toetsen aan de beleidsregels van de gemeente. De eigenaar van de grillroom is het niet eens met de uitspraak van de rechtbank en komt daartegen in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (zaaknummer 201701525/1

Nieuw appartementengebouw in Arnhem

donderdag 18 jan 2018, 11:00
Zitting over de omgevingsvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Arnhem heeft verleend voor een gebouw met 28 appartementen aan de Compagnieplaats. Een grote groep omwonenden kwam tegen de vergunning eerder in beroep bij de rechtbank Gelderland. Ze vinden het nieuwe gebouw uit de toon vallen bij de monumentale kazernegebouwen in de buurt. Ook zou het appartementengebouw het groene karakter van de wijk aantasten en zouden er te weinig parkeerplaatsen zijn. De rechtbank oordeelde dat het gemeentebestuur de aanvraag voor de vergunning alsnog moet toetsen aan het zogenoemde beeldkwaliteitsplan en de welstandsnota van de gemeente. De omwonenden vinden de uitspraak van de rechtbank niet verstrekkend genoeg en komen daartegen in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In de tussentijd nam het gemeentebestuur een nieuw besluit, waarbij het alsnog heeft getoetst aan het beeldkwaliteitsplan en de welstandsnota. Ook met dat nieuwe besluit zijn de omwonenden het niet eens.

Eetcafé in Reusel

donderdag 18 jan 2018, 11:00
Zitting over de omgevingsvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden heeft verleend voor een eetcafé aan de Turnhoutseweg in Reusel. Een omwonende kwam daartegen eerder in beroep bij de rechtbank Oost-Brabant. Het gemeentebestuur verleende de vergunning voor de herbouw van het eetcafé, nadat het verouderde pand tot de grond toe was afgebroken. Omdat de nieuwbouw afwijkt van het bestemmingsplan, was een omgevingsvergunning nodig. Maar volgens de omwonende wordt het nieuwe eetcafé te groot. Ook vindt ze dat er te weinig parkeerplaatsen in de omgeving komen. De rechtbank verklaarde haar beroep in november 2017 ongegrond. De vrouw laat het er niet bij zitten en is tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In afwachting van een definitieve uitspraak op haar beroep, verzoekt de omwonende de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak om de omgevingsvergunning te schorsen.

Verzoek om informatie over ziekenhuis in Rotterdam

vrijdag 19 jan 2018, 11:00
Zitting over het verzoek aan de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Sport om informatie over het voormalige Clara Ziekenhuis in Rotterdam openbaar te maken. Het gaat daarbij om informatie over een onderzoek dat in 2015 werd uitgevoerd, nadat bekend werd dat in de bunker van het voormalige pand van het Clara Ziekenhuis onder meer patiëntengegevens waren achtergebleven. De minister besloot een deel van die documenten aan de verzoeker beschikbaar te stellen. De documenten zijn vervolgens op internet geplaatst. Het Maasstadziekenhuis is het niet eens met de openbaarmaking van de documenten en kwam tegen het besluit van de minister eerder in beroep bij de rechtbank Rotterdam. Het ziekenhuis heeft problemen met de publicatie van de documenten op het internet. Verder voert zij aan dat een aantal passages in de documenten niet juist zijn en dat publicatie daarvan haar schaadt.

Bestemmingsplan

vrijdag 19 jan 2018, 11:00
'Rijnpark, Koudekerk aan den Rijn' Zitting over het bestemmingsplan 'Rijnpark, Koudekerk aan den Rijn' dat de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de komst mogelijk van ruim 270 woningen in de nieuwe wijk Rijnpark, aan de oostkant van Koudekerk aan den Rijn. Tegen het bestemmingsplan komen omwonenden en bedrijven in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De omwonenden vrezen geluids- en verkeersoverlast. Zo zijn ze het niet eens met de locatie van de nieuwe ontsluitingsweg voor de woningen. Ook zijn ze bang voor een inbreuk op hun privacy en verminderd uitzicht. Omliggende bedrijven, waaronder Latexfalt B.V. en bedrijven die zich hebben verenigd in Stichting Hoogewaard Bedrijvig, maken zich zorgen over de gevolgen voor de bedrijfsvoering van bedrijven in de omgeving. Zij willen hun bedrijven graag uitbreiden en vrezen dat de nieuwe woningen daaraan in de weg zullen staan. Ook is er volgens hen geen behoefte aan de nieuwe woningen. De zitting gaat ook over de geluidswaarden die het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn vanwege de nieuwe woonwijk heeft vastgesteld. Latexfalt B.V. is het ook niet eens met dat besluit en komt daartegen in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.