Stadskanaal, 5 januari 2001 Persbericht

Activiteit: Historisch themagesprek over sportvereniging 'Jahn II'

Datum: zondag 14 januari 2001

Tijd: aanvang 14.30 uur, zaal open vanaf 14.00 uur

Plaats: Streekhistorisch Centrum, Ceresstraat 2 (naast de watertoren) te Stadskanaal

Entree: ¦ 5,00 ; donateurs ¦ 3,50

In het kader van de zondagmiddagactiviteiten organiseert het Streekhistorisch Centrum voor de tweede keer in dit seizoen een historisch themagesprek. Onder leiding van de bekende LOK-presentator Boelo Lutgert wordt dit keer gepraat over de geschiedenis van de Stadskanaalster sportvereniging 'Jahn II'. De gasten zijn diverse oud-atleten en bestuursleden.

Al in 1883 werd in het voormalige Hotel 'De Leeuw' aan de Handelsstraat (in 1929 afgebrand, thans staat daar het restaurant van H. Schut) een gymnastiekvereniging, genoemd naar de Duitse turnvader Jahn, opgericht. Deze club ging na een tiental jaren ter ziele. De turntoestellen evenals het vaandel werden door de hotelier opgeborgen, totdat een drietal jongelieden in 1903 tot heroprichting besloot. De toestellen en het vaandel werden weer uit de kast gehaald; op het vaandel zette men een 'II' achter 'Jahn' en alhoewel het vaandeldoek inmiddels is vernieuwd zijn de koperen letters nog steeds die van 1883. De (her)opric­hters waren R. de Haas (wijnhandelaar), J. Doornbosch (hoofdonderwijzer) en S. Tempel (groothandelaar). Directeur werd meester H. Bakker (hoofd van de Oosterschool te Stadskanaal). De club bestond aanvankelijk uit achttien heren-gymnasten. Men wist door propaganda-uitvoeringen voor publiek (aanvankelijk nog in de bovenzaal van Hotel 'De Leeuw') spoedig nieuwe leden en donateurs te winnen.

Al in 1904 kwamen er afdelingen voor jongens bij en in 1906 werden de eerste meisjesgroepen geformeerd. In 1908 deden ook de dames hun eerste oefeningen. Jahn II groeide in de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw uit tot een club met 300 leden die zich met de beste turnverenigingen van Noord-Nederland kon meten. De in 1921 van de grond gekomen afdeling handbal behaalde in 1930 zelfs het Nederlands kampioenschap. In de naoorlogs jaren nam het aantal leden nog toe (in 1973 telde men 1200 leden, waaronder 900 gymnasten) en omvatte de vereniging naast de turn- en handbalsecties, een afdeling atletiek en basket- en volleybalclubs. Men beschikte bovendien inmiddels over talloze nieuwe oefengelegenheden: zo werden de turnhallen aan de Luxemburglaan, de Kniphorstzaal en gymzalen bij het Comeniuscollege en de Neuteboomschool in gebruik genomen. Ook de aanleg van sportfaciliteiten in het Pagedal (trim- en atletiekbaan) waren van belang.

Jahn II zal in 2003 het 100-jarig bestaan vieren. De reüniecommissie is al druk bezig met de voorbereidingen. Op zondag 14 januari halen zij alvast herinneringen op, tijdens het historisch themagesprek in het Streekhistorisch Centrum.

8d2f34.gif

Voor meer informatie en eventueel beeldmateriaal kunt u bellen met 0599-612649.

Helen Hofman-Kämink