Universiteit Leiden

vrijdag 14 januari 16.00
opening tentoonstelling Nederlandse literatuur in Franse vertaling In de Universiteitsbibliotheek van Leiden wordt vandaag een tentoonstelling geopend over Nederlandse literatuur in Franse vertaling: Découverte des lettres néerlandaises. De opening wordt verricht door prof.dr. H. Brandt Corstius. In deze expositie wordt getoond welke Nederlandstalige literatuur de afgelopen eeuwen in het Frans is vertaald.Ook liggen er Franse vertalingen van werken van Nederlandse schrijvers die in het Latijn schreven, zoals Erasmus. De positie van het Nederlands als literatuurtaal is eeuwenlang vrij marginaal geweest. De geletterde in de Nederlanden schreef tot in de negentiende eeuw vooral in het Latijn, terwijl de burgerlijke elite en de hovelingen zich bij voorkeur van het Frans bedienden. Toch zijn er ook uit de Middeleeuwen en de Renaissance enkele interessante voorbeelden van vertalingen uit het Nederlands in het Frans. En natuurlijk ontbreken recente titels als 'La découverte du ciel' van Harry Mulisch en 'Noces à la mer' van Abdelkader Benali niet. Plaats: Universiteitsbibliotheek Leiden, Witte Singel 27 te Leiden

Meer informatie: mw.dr. B.T. Hogenelst (Internationalisering, Communicatie en Studenten)
Tel. 071-5273282 / Email BT.Hogenelst@ics.leidenuniv.nl / 11 januari 2001, 13:50 uur