Ingezonden persbericht


Promoties

Stroming
14-01-2002 | 10.30 uur
hr. A.R. Starke | ingenieur luchtvaart- en ruimtevaarttechniek promotor | Prof.dr.ir. J.L. van Ingen (em. hgl. 1997, fac. LR)

A combined numerical and experimental study of the turbulent wake Het hoofddoel van dit onderzoek is het verkrijgen van meer begrip van de stroming in het nabije en het verre zog van een vlakke plaat. Daartoe is er een studie gemaakt van drie stromingscondities. Ten eerste het asymptotische verre zog, waar, mits juist geschaald, de stromingsgrootheden volgens de klassieke theorie onafhankelijk worden van de afstand tot het lichaam dat het zog genereert. In de literatuur beschikbare experimentele gegevens zijn gebruikt om berekeningen van het verre zog te valideren, waarbij twee algebraische turbulentiemodellen zijn gebruikt en twee twee-vergelijkingmodellen (k-? en k-?). Uit de berekeningen is gebleken dat de twee onderzochte twee-vergelijkingmodellen discontinue oplossingen hebben op de overgang tussen het zog en de vrije buitenstroming. Dit is analytisch bevestigd door een ontwikkeling te maken van de oplossing rond deze overgang. Ook toonde de analyse aan dat het optreden van deze discontinuiteiten direct samenhangt met de onderlinge verhouding van de constanten in de diffusieve termen van de vergelijkingen voor de turbulentie grootheden. De berekeningen van het verre zog zijn ook gebruikt om voor het k-? model de sterke afhankelijkheid van de randvoorwaarden voor ? in de buitenstroming te onderzoeken. Vervolgens is een drie-componenten LDA systeem gebruikt om gegevens te verzamelen in het nabije zog van een vlakke plaat, die is onderworpen aan een nul-drukgradiënt. De experimentele resultaten zijn vergeleken met berekeningen waarin zowel een k-? turbulentiemodel als een Reynolds-spanningsmodel zijn gebruikt. Tenslotte is er een gelijksoortige experimentele en numerieke studie gemaakt van het effect van kromming van de gemiddelde stroomlijnen op het zog van de plaat.

Voor verder lezen:

* Investigation of a turbulent wake in an adverse pressure gradient using laser Doppler anemometry by M.J. Tummers, 1999
* A calculation method for the imcompressible two-dimensional turbulent wake with streamwise pressure gradient by D.M. Passchier, 1977
* Conditionally sampled turbulent thermal and velocity fields in the wake of a warm cylinder and its interaction with an equal cool wake by G. Fabris, 1974

*