NED. ORG. VRIJWILLIGERSWERK

preconferentie voor jongeren en vrijwilligerswerk groot succes

Persbericht

Amsterdam, 14 januari 2001

Koninklijk huis veel belangstelling voor Wereld Vrijwilligersconferentie
Pre-conferentie voor jongeren over vrijwilligerswerk groot succes

Ruim 150 jongeren uit 40 landen waren vrijdag 11 en zaterdag 12 januari aanwezig tijdens de Youth Forum Pre-conferentie voor jongeren over het internationale vrijwilligerswerk. De participatie van jongeren in het vrijwilligerswerk daalt. Om nu en ook in de toekomst nog voldoende vrijwilligers te hebben is het van belang hoe de belangstelling voor vrijwilligerswerk door jongeren kan worden gestimuleerd.
Twee dagen lang wisselden jongeren tussen de 15 en 25 jaar informatie uit en formuleerden uitgangspunten die worden uitgewerkt in concrete aanbevelingen. Deze worden tijdens de Wereld Vrijwilligersconferentie (14-18 januari in de Rai in Amsterdam) interactief gepresenteerd (o.a met rap en video). De aanbevelingen zullen worden opgenomen in het Global Action Plan, het eindresultaat van de conferentie. Dit Global Action Plan wordt door de IAVE (International Association for Volunteer Effort) vertaald in concrete actiepunten voor de komende jaren.

Statements jongeren

De uitgangspunten zijn gekoppeld aan de doelstellingen van het Internationaal Jaar van Vrijwilligers (uitgeroepen door de Verenigde Naties) en de Wereld Vrijwilligers Conferentie: Netwerken, Promotie, Facilitering en Erkenning. De jongeren voegden Participatie als extra doelstelling toe.

Netwerken
Als jonge vrijwilliger moet je gemotiveerd zijn over en geloven in hetgeen je doet om andere mensen te motiveren en te stimuleren.

Promotie
Promotie van vrijwilligerswerk? Maak er een soap van, het wordt een succes.

Facilitering
Verbeter het imago en beeld van vrijwilligerswerk door de intrinsieke waarde (wat levert het je op) en de uitwerking ervan op de samenleving duidelijk te maken.

Erkenning
Er zijn veel soorten vrijwilligerswerk en veel verschillende vrijwilligers. Om erkenning te krijgen, is diversiteit nodig. Om diversiteit te krijgen, is respect nodig.

Participatie
Vrijwilligersorganisaties moeten de aanbevelingen van jongeren gebruiken in hun structuur en programma's. Ze moeten ook de ideeën van jongere serieus nemen, ze erkennen en integreren.

Prins Floris en Prinses Margriet ook aanwezig op 15 januari

Prins Floris sprak tijdens de Pre-conferentie en nam het trendrapport jongeren en vrijwilligerswerk (de Generatie @) in ontvangst. Hij sprak met de YAM-team-leden (Youth Activity Monitor Team) en was zeer enthousiast over de betrokkenheid en inzet van de jongeren bij vrijwilligerswerk.
Op 15 januari zal de Prins de Partnershipmeeting van het Rode Kruis tijdens de conferentie bezoeken samen met Prinses Margriet. Zij zal ook de opening op 14 januari bijwonen.

Participatie jongeren in Wereld Vrijwilligersconferentie

Behalve op donderdag 18 januari zijn er meer momenten waarop de jongeren optreden tijdens de Wereldconferentie. Op zondag 14 januari neemt de Filippijnse Maria Cristina Corotan, een van de leden van het YAM Team de groep jongeren die de preconferentie heeft voorbereid, deel aan een ronde tafel discussie o.l.v. Dieuwertje Blok.
Op maandag 15 januari is er een korte presentatie van de highlights van de preconferentie tijdens de plenaire sessies om 16.00 uur en nemen jongeren deel aan regionale IAVE sessies. Op dinsdag 16 januari wordt er tussen 15.45-16.00 uur een video vertoond met de bevindingen van de jongeren.
Op donderdag 18 januari nemen jongeren deel aan een workshop over jongeren en vrijwilligerswerk en presenteren ze tijdens de slotsessie van de conferentie hun aanbevelingen voor het Global Action Plan aan het bestuur van de IAVE en de deelnemers van de conferentie.

De jongeren zijn verder zeker van plan de deelnemers aan de conferentie op onverwachte momenten te verrassen.

Einde bericht

Wereldconferentie
De Wereld Vrijwilligersconferentie duurt van 14 t/m 18 januari. Deze conferentie wordt georganiseerd door het Projectbureau van de Stichting Internationaal Jaar 2001 (IJV 2001) en Nederlandse Organisaties Vrijwilligerwerk 2001 in opdracht van IAVE (International Association for Volunteer Effort). Vandaag, zondag 14 januari vindt de opening plaats. Wim Kok is een van de sprekers. Prinses Margriet zal ook aanwezig zijn. Op maandag 15 januari zullen Prinses Margriet en Prins Floris aanwezig zijn bij de Partnershipmeeting van het Rode Kruis. Op dinsdag 16 januari geeft Koningin Beatrix acte de presence, en neemt de NIZW-publicatie 'Volunteering Worldwide' van het NIZW in ontvangst.
Op woensdag 17 januari gaan de conferentiedeelnemers het land in om projecten te bezoeken. Ook vertegenwoordigers van de pers zijn uitgenodigd mee te gaan. Op donderdag 18 januari wordt de conferentie afgesloten en een Global Action Plan gepresenteerd in aanwezigheid van o.a. Margo Vliegenthart.
Meer highlights vindt u terug op www.volunteer.nl . Bij voldoende belangstelling van de pers worden er dagelijks aan het einde van de dag persbijeenkomsten georganiseerd waar keynotespeakers aanwezig zijn. Een programma treft u aan op de eerdergenoemde site. U kunt ook bellen met Nienke van Helden of Annemarieke Tazelaar 06 23745461 of zich melden bij de persbalie in de Rai. Wilt u komen op dinsdag 16 januari, accrediteert u zich dan s.v.p. ook bij de RVD.

14 jan 01 10:49