Politieke gevangene in honger- en dorststaking uit protest tegen dreigende uitzetting naar de Turkse folterkamers

Tussen 19 en 22 december heeft er een bloedbad plaatsgevonden in 20 Turkse gevangenissen. De gevangenissen, waar honderden gevangenen zich d.m.v. een hongerstaking verzetten tegen de plannen van de fascistische Turkse staat om gevangenen massaal over te plaatsen naar isolatiecellen, werden met grof geweld bestormd door politie en leger. 32 Gevangenen zijn daarbij vermoord en honderden gewond. De gevangenissen werden vernietigd.

De gevangenen zitten nu in isolatiecellen en zijn onderworpen aan een regime van systematische folter, verkrachting en sexuele intimidatie. Brieven en telegrammen worden niet doorgelaten en de gevangenen ontvangen geen schrijfgerei en papier.

De gevangenen hebben gezegd dat zolang de isolatie niet wordt opgeheven ze door zullen gaan met hun verzet d.m.v. een hongerstaking en dat ze tot die tijd niet in zullen gaan op welke vorm van discussie of onderhandelingen dan ook.

Het bloedbad in de Turkse gevangenissen heeft nauwelijks geleid tot verontwaardigde reacties van de West-Europese staten, laat staan tot een herziening van de diplomatieke relaties. Hier en daar was enkel sprake van enige "bezorgdheid". De Turkse regering meende daarentegen wel de Nederlandse regering op de vingers te moeten tikken omdat "linkse terroristische groepen" zoals de DHKP/C (Revolutionaire Volksbevrijdings Partij/Front) hier niets in de weg wordt gelegd. Nederland moet volgens de Turkse staat hard optreden tegen deze partij.

Vorig jaar vonden, in navolging van de repressie elders in West-Europa, huiszoekingen en arrestaties plaats gericht tegen de DHKP/C. En sinds 2 januari dit jaar wordt Levent Yanlik, vorig jaar opgepakt tijdens een politieoperatie gericht tegen de DHKP/C, bedreigd met uitzetting naar de Turkse folterkamers. Nederland lijkt gehoor te geven aan de kritiek uit Ankara. Levent Yanlik is uit protest tegen een dreigende uitzetting op 5 januari j.l. in honger- en dorststaking gegaan.

Over de situatie van Levent Yanlik hebben we een verklaring van de DHKC van 8 januari j.l. vertaald. WE ROEPEN IEDEREEN OP OM AL HET MOGELIJKE TE ONDERNEMEN OM DE UITZETTING VAN LEVENT YANLIK TE VERHINDEREN!!!

Internationalistisch Comitee

inter.com@trouwweb.nl

Vrijheid voor Levent Yanlik !

Levent Yanlik werd gearresteerd op 10 april 2000 tijdens een politie-operatie tegen de DHKP/C in Nederland. Na negen maanden gevangenschap werd hij op 2 januari 2001 vrijgelaten, maar meteen dezelfde dag weer opgepakt op grond van de vreemdelingenwet.

Levent Yanlik wordt vastgehouden door de vreemdelingenpolitie en hij wordt bedreigd met uitzetting naar Turkije. Uit protest hiertegen is Levent Yanlik op 5 januari met een honger- en dorststaking begonnen. Levent had al last van maagbloedingen toen hij eerder in de gevangenis zat. Het is bij de directie van de gevangenis in Krimpen a/d IJsel bekend in welke lichamelijke conditie hij verkeert.

Levent Yanlik werd opgepakt in samenhang met een operatie tegen de DHKP/C. Hem werd ten laste gelegd leiding te geven aan de organisatie. Levent gaf zijn identiteit niet prijs en zat daarom negen maanden in de gevangenis zonder naam. Tijdens deze periode werden op last van de officier van justitie van Breda vingerafdrukken bij hem afgenomen en deze werden naar Turkije gestuurd op grond van wettelijke afspraken m.b.t. justitiële samenwerking. Het betekent dat Levent's vingerafdrukken en foto's naar Turkije zijn gestuurd op een manier die hem in verband brengen met de DHKP/C. Op grond van de vreemdelingenwet willen ze hem nu uitleveren aan de folteraars in Turkije.

Als de vreemdelingenpolitie hem terug stuurt naar Turkije is het duidelijk dat hij wordt gemarteld en mogelijk om het leven komt. Dat komt neer op een complot. De uitzetting van Levent is een misdaad, zowel in juridisch als in moreel opzicht. De Nederlandse politie zou zich niet aan zo'n misdaad schuldig moeten maken.

Lidmaatschap van de DHKP/C betekent in Turkije een vonnis van ten minste 15 jaar. Daar komt nog bij dat Levent zou worden gemarteld. Mensen die om politieke redenen worden gearresteerd worden altijd gemarteld. En ook al komt hij levend uit de folterkamer, dan loopt hij het risico om in de gevangenis te worden vermoord. Politie-operaties door de Turkse staat in 20 Turkse gevangenissen sinds 19 december 2000, hebben geleid tot 32 doden en honderden gewonden. Het bloedbad staat nog steeds in het geheugen van de wereld gegrift.

In Turkije wacht Levent de martelkamers.

In de martelkamers wacht Levent de dood.

De Nederlandse staat zou zich niet schuldig moeten maken aan collaboratie met folteraars en moordenaars. De Nederlandse staat zou niet medeplichtig moeten zijn.

De politieke identiteit van Levent is bekend bij de rechtbank in Breda. Documenten in het bezit van de Nederlandse rechtbanken tonen dit aan.

LEVENT MOET ONMIDDELLIJK EN ONVOORWAARDELIJK WORDEN VRIJGELATEN EN WORDEN

OVERGEBRACHT NAAR EEN ZIEKENHUIS. LEVENT'S AANVRAAG VOOR EEN

VLUCHTELINGENSTATUS MOET WORDEN GEACCEPTEERD.

8 januari 2001

DEVRIMCI HALK KURTULUS CEPHESI

(REVOLUTIONAIR VOLKBEVRIJDINGS FRONT)

Holland

LET OP!

De Fabel van de illegaal heeft nieuwe web-adressen: info@defabel.nl (e-mail)
www.defabel.nl (Fabel Website)
www.gebladerte.nl (Fabel Archief)


DE FABEL VAN DE ILLEGAAL
Koppenhinksteeg 2, 2312 HX Leiden
071-5127619 (tel), 071-5134907 (fax),
info@defabel.nl (e-mail),
www.defabel.nl (Website),
www.gebladerte.nl (Archief).
Bereikbaar op werkdagen 14:00-17:00.
Spreekuur illegalen dinsdag 14:00-17:00.