PERSBERICHT

DECAAN LAPT INSTEMMINGSRECHT AAN ZIJN LAARS

Gedurende de afgelopen maanden is er in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) van de Universiteit van Amsterdam een problematische situatie ontstaan tussen de facultaire studentenraad en de decaan prof. dr. H.H. van der Wusten, omtrent het tentamenregime van de studie Communicatiewetenschap. De decaan heeft in samenspraak met zijn onderwijsdirecteur drs. S. Ruitenbeek besloten het aantal tentamenkansen van drie naar twee terug te brengen. Dit heeft zonder overleg met de studentenraad van de FMG plaatsgevonden en doorkruist de afspraak die tussen decaan en studentenraad is gemaakt. Hierbij komt dat volgens de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) de studentenraad instemmingsrecht heeft op wijzigingen in het aantal en het moment van tentamens. Veel studenten Communicatiewetenschap zijn inmiddels de dupe geworden van deze maatregel (zie o.a. http://www.herkansing.com). De studentenraad verwacht dan ook dat per direct de UvA bij alle cursussen van de opleiding Communicatiewetenschap weer drie tentamenkansen ingevoerd om verdere (juridische) problemen te voorkomen.

De opleiding Communicatiewetenschap heeft gedurende het afgelopen collegejaar problemen gehad met het Ministerie van OC&W, omdat er nog nauwelijks verbeteringen waren doorgevoerd na de recente onderwijsvisitatie. De UvA heeft een 'Task Force' in het leven geroepen die de opleiding heeft doorgelicht. Op advies van de Task Force, is de inhoud en de organisatie van de opleiding herzien. Mede hierdoor is de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de opleiding Communicatiewetenschap, de regeling waarin staat hoe de opleiding in haar verschillende facetten eruit ziet, pas na de zomer vastgesteld door de decaan. Hierover zijn in dezelfde periode mondelinge afspraken tussen de studentenraad en decaan gemaakt, waarin drie tentamenkansen voor alle Communicatiewetenschapstudenten zijn afgesproken.

Begin november kwam de studentenraad er bij toeval achter dat er in de OER slechts twee tentamenmogelijkheden voor een cursus per studiejaar worden aangeboden, in plaats van de drie waar de Studentenraad instemming aan heeft verleend én die volgens het Studentenhandboek (paragraaf 7.2), waar alle rechten instaan van de UvA-student, aangeboden dienen te worden. De decaan bleek in meerdere gesprekken niet bereid deze ongeldige wijziging in de OER terug te draaien.

De studentenraad vindt dan ook dat er per direct weer drie tentamenkansen per studiejaar moeten komen voor alle studenten Communicatiewetenschap. Tevens moet er voor alle studenten Communicatiewetenschap die last hebben ondervonden van dit beleid, per direct een passende oplossing worden gezocht. Eventuele verdere juridische stappen zullen niet worden geschuwd wanneer dit nodig zou zijn om studenteninspraak op de Universiteit van Amsterdam veilig te stellen.


***Noot voor de redactie,