Socialistische Partij afdeling Oss

SP wil Ossenaren via een referendum laten kiezen

Kabel wordt verkwanseld

Alle partijen met uitzondering van de SP hebben in december in de raad besloten de kabel te verkopen. De SP heeft voorgesteld een referendum te houden.
Een referendum is een goede mogelijkheid om een einde te maken aan deze al jaren durende discussie in de politiek. Laat de Ossenaren zich uitspreken of ze de kabel wel of niet willen verkopen. Uit een enquête die we hebben gehouden blijkt dat 8 van de 10 Ossenaren voor behoud is. Men vreest hogere tarieven, verlies van zeggenschap en minder keuze en minder service. Als de kabel wordt verkocht betekent dit binnen enkele jaren een verdubbeling van de tarieven van 14 gulden per maand nu naar circa 30 gulden. Ook krijgen we dan een duur internetabonnement van 90 gulden per maand. In eigen beheer hoeft internet maar 60 tot 80 gulden per maand te kosten.Het college heeft het referendum al hooghartig van de hand gewezen. Evenals ons voorstel voor een openbare informatieavond. Wethouder Boerboom wil alleen een schriftelijke inspraakprocedure. Hoewel het om vele miljoenen gaat en een belangrijke nutsvoorziening is wordt de kabelverkoop slechts in enkele regels gemeld op de oficiële gemeentepagina in de weekbladen. Omdat ambtenaren in december vergeten waren het besluit te publiceren kunnen mensen nu nog tot 7 februari bezwaar maken tegen dit besluit Doe dit vooral als de kabel U lief is. Het kan ook via e-mail. Het e-mailadres van de gemeente is: gemoss@horizon.nl ter attentie van burgemeester en wethouders en gemeenteraad van Oss.
Raadslid Henk van Gerven heeft weinig goede woorden over voor de handelwijze van het college: De verkoop wordt er doorheen gejast, de Ossenaren betalen een dure prijs.Eerder gepubliceerd:
Behoud kabel levert Oss tenminste vier miljoen meer op dan verkoop, d.d. 05-01-2001
Internet op kabel uitgesteld d.d. sept-2000
Jojo-beleid CAI d.d. aug. 2000