SLOTBERICHT

Ref.: 01.20N/VKT Tel.: 030-2955452 Utrecht, 14 januari 2001

BEZOEKERSAANTAL VAKANTIEBEURS LICHT GESTEGEN

De Vakantiebeurs die van 10 tot en met 14 januari in Jaarbeurs Utrecht plaats vond, heeft dit jaar 160.376 bezoekers getrokken. Ten opzichte van verleden jaar is dit een lichte stijging van ruim 2.000. Voor het eerst had de Vakantiebeurs geen avondopening.

Uit onderzoek dat op de Vakantiebeurs plaatsvindt, komt naar voren dat de vakantiefrequentie is gestegen. Gemiddeld geven de bezoekers aan dat ze dit jaar 2,5 keer op een korte of lange vakantie denken te gaan. Vorig jaar lag dit gemiddelde op 2,3 keer. De vakanties worden zowel in eigen land als in het buitenland doorgebracht. Bij de buitenlandse vakanties is Frankrijk opnieuw de onbetwiste nummer 1, gevolgd door Spanje, Italië, Griekenland en Duitsland. Turkije is dit jaar de runner-up. Ook is er duidelijk meer belangstelling voor vakantiebestemmingen in Oost-Europa. Buiten Europa gaat de interesse vooral uit naar vakantiemogelijkheden in het Verre-Oosten en naar Noord-, Midden- en Zuid Amerika. De helft van de bezoekers geeft daarnaast aan dat ze dit jaar ook een korte of lange vakantie in Nederland denken door te brengen. De trend naar duurdere vakanties is ook op de Vakantiebeurs waar te nemen. Gemiddeld denken de bezoekers dit jaar per persoon bijna 4.400 gulden aan vakanties te besteden. In 2000 lag de gemiddelde reissom nog onder de 4.000 gulden. Ook de organisatiegraad is gestegen. 65% van de bezoekers schakelt bij het regelen van hun vakantie een reisorganisatie in. Net als vorig jaar wordt "cultuur" als het belangrijkste vakantiemotief genoemd, gevolgd door "natuur" en "zon/zee/strand"

Driekwart van de bezoekers gaat op de Vakantiebeurs gericht op zoek naar informatie. Negen van de tien zijn daar ook in geslaagd. Naast het vakantie aanbod worden vooral sfeer en ambiance op de beursvloer gewaardeerd. Nieuwe elementen op de Vakantiebeurs, zoals de Wereldtuinen, het WereldWijdWeg Theater en de Internet Huiskamer trokken de nodige aandacht van de bezoekers en worden ook hoog gewaardeerd. De 7,7 die als rapportcijfer aan de Vakantiebeurs werd toegekend, getuigt eveneens van een hoge tevredenheid. Dit cijfer komt overeen met dat van vorig jaar.

Naast beurzen maken de bezoekers ook van andere media gebruik om hun vakantie-informatie in te winnen. Als voordelen van de Vakantiebeurs ten opzichte van overige informatiebronnen noemen zij: het totaaloverzicht, de overzichtelijkheid, het persoonlijk contact, het proeven van de vakantiebeleving en -emotie en de gezelligheid op de beursvloer.
Noot voor de redactie,