PERSBERICHT

Zoetermeer, 14 januari 2001

Onderwijsbond CNV:

Onderwijs is een zaak van de professionals

De Onderwijsbond CNV is van mening dat de overheid meer ruimte moet durven geven aan de school. De bond deelt de opvatting van scheidend inspecteur-generaal Mertens (De Volkskrant, 13 januari 2001) dat wat er in scholen gebeurt een zaak van professionals is, de leerkrachten zelf.'De overheid moet de durf hebben verder invulling van de kwaliteit aan onderwijsinstellingen aan de beroepsgroep over te laten', aldus de Onderwijsbond CNV. Scholen worden nu nog te veel geconfronteerd met tegenstrijdige belangen en wensen die geen ruimte bieden aan de betrokkenen in de school en de ontwikkeling naar een lerend vermogen van de school frustreren. De bond constateert dat de ergernis in de school voor een deel te maken heeft met de regelzucht van de politiek die herhaaldelijk de neiging heeft zich met detailzaken in het onderwijs bezig te houden. Hij wijst erop dat de overheid als geldverstrekker een verantwoordelijkheid heeft voor deugdelijk onderwijs en gezien de tekorten op veel terreinen in het onderwijs daarin zeer tekort schiet. De Onderwijsbond CNV bestrijdt de opvatting van Mertens dat er in het algemeen in het onderwijs sprake zou zijn van een sfeer van moedeloosheid en verstarring. Dat kan gedeeltelijk het geval zijn maar tegelijkertijd constateert de bond dat in veel scholen met enthousiasme en ondanks de beperkte materiële mogelijkheden, hard en goed wordt gewerkt. Gezien die gebrekkige omstandigheden zijn de resultaten vaak opvallend goed, aldus de Onderwijsbond CNV.

Voor nadere informatie:

Kees van Kortenhof, (020) 679 02 89