NED. ORG. VRIJWILLIGERSWERK

Wereld Vrijwilligers Conferentie in de RAI te Amsterdam

22 december 2000

Vrijwilligers, kapitaal van het millennium
16e Wereld Vrijwilligers Conferentie van 14 t/m 18 januari 2001

Van 14 t/m 18 januari vindt de 16e Wereld Vrijwilligers Conferentie plaats. 1500 deelnemers uit de hele wereld komen naar de Rai in Amsterdam. Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en de Stichting Internationaal Jaar van Vrijwilligers 2001(IJV2001) organiseren de conferentie in opdracht van de International Association for Volunteer Effort (IAVE). Op 12 en 13 januari, voorafgaande aan Wereld Vrijwilligers Conferentie, vindt het Youth Forum plaats, een préconferentie speciaal voor en door jongeren.In navolging van steden zoals Washington, Parijs, Tokio, Kaapstad en Edmonton, heeft nu Amsterdam de eer om de Wereld Vrijwilligers Conferentie te organiseren en zich daarmee wereldwijd te profileren. De Wereld Vrijwilligers Conferentie wordt elke twee jaar georganiseerd door één van de lidorganisaties van IAVE.

Thema

Het centrale thema is vernieuwing en verjonging van het vrijwilligerswerk. Ontwikkelingen en de toekomst van vrijwilligerswerk worden wereldwijd besproken. 7 deelthema's worden via lezingen en workshops benaderd vanuit een wetenschappelijke, organisatorische en praktische invalshoek.
Global Action Plan en Universele Verklaring Vrijwilligerswerk De resultaten van de conferentie worden samengevat in een Global Action Plan. In het Global Action Plan worden de geplande acties opgenomen van de verschillende sectoren (vrijwilligersorganisaties, overheid, bedrijfsleven en wetenschap) waarmee ze de vier hoofddoelstellingen van het Internationaal Jaar van Vrijwilligers (erkenning, ondersteuning, netwerken en promotie) willen bereiken. Onderdeel van dit plan zal een geactualiseerde Universele Verklaring Vrijwilligerswerk zijn.

Overhandiging publicatie Volunteering Worldwide aan Koningin Beatrix

Op dinsdag 16 januari zal Hare Majesteit de Koningin de conferentie bezoeken en Volunteering Worldwide in ontvangst nemen. Deze publicatie geeft een overzicht van vrijwilligerswerk in 21 landen en biedt vrijwilligersorganisaties tal van ideeën en suggesties voor een vernieuwende aanpak. Volunteering Worldwide is een gezamenlijke uitgave van het Nederlandse Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) en IAVE.

Sprekers

Verschillende sprekers van formaat geven acte de présence op de Wereld Vrijwilligers Conferentie. Premier Wim Kok opent de conferentie op zondag 14 januari. Gedurende de conferentie worden lezingen gegeven door o.a Gillian Sorenson, (Assistent Secretary for External Relations, United Nations), Carol Bellamy (International Executive Director Unicef), Frank Devlyn (Rotary International World President), Paul Boateng (Deputy Home Secretary of the Prime Minister of the United Kingdom), Astrid Heiberg (President of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies) Pierre Sané (International Secretary Amnesty International), Jacques Moreillon (Secretary General of the World Organization of the Scout Movement) en Margo Vliegenthart (Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Partnershipmeetings

Behalve plenaire lezingen vinden er per dag meer dan 60 partnershipmeetings, workshops en paneldiscussies plaats. Partnershipmeetings zijn miniconferenties binnen de gehele conferentie, gericht op één onderwerp of georganiseerd door en voor een specifieke organisatie. O.a. Unicef International, het Internationale Rode Kruis, Amnesty International en de sectoren overheden en bedrijfsleven organiseren een dergelijke partnershipmeeting.

Bezoek congresdelegaties aan lokale vrijwilligersprojecten

De deelnemers aan de Wereld Conferentie zullen op 17 januari 2001 in groepen Nederland intrekken. In 22 verschillende plaatsen bezoeken ze projecten en bekijken ze het lokaal vrijwilligerswerk en -beleid. Deze delegaties worden ontvangen door de Lokale Comités 2001 en vaak ook door de lokale politieke top. Werknemers (op deze dag vrijwilligers) van FORTIS begeleiden deze groepen.

Youth Forum préconferentie: opening door Prins Floris

Voorafgaande aan de Wereld Vrijwilligers Conferentie, op 12 en 13 januari, vindt een préconferentie plaats door en voor jongeren. 200 jongeren discussiëren over participatie van jongeren in het vrijwilligerswerk en bereiden zich voor op hun deelname aan de Wereld Vrijwilligers Conferentie van 14 t/m 18 januari. Nauw betrokken bij de organisatie van de préconferentie is het het YAM-Team (Youth Activity Monitor Team) dat bestaat uit jongeren uit verschillende landen en organisaties. Zijne Hoogheid Prins Floris van Oranje-Nassau, van Vollenhoven opent op vrijdag 12 januari de préconferentie voor jongeren.

Internationaal Jaar van Vrijwilligers 2001

2001 is een bijzonder jaar om deze conferentie te organiseren. Immers, dit jaar is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van Vrijwilligers (IJV 2001). De Wereld Vrijwilligers Conferentie is het eerste mondiale evenement van dat jaar. De uitvoering van de activiteiten vallen onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Stichting IJV 2001, onder voorzitterschap van Tineke Lodders, 1e kamerlid voor het CDA. Het IJV 2001 kent ook een Comité van Aanbeveling waarin o.a. Mr. Pieter van Vollenhoven, dhr. W.A. Vermeend, Humberto Tan en Dieuwertje Blok zitting hebben. Een compleet overzicht van de leden is opgenomen in de bijgevoegd folder over het IJV2001.

Einde bericht

Vertegenwoordigers van de pers worden van harte uitgenodigd (delen van) de conferentie bij te wonen. Meer informatie treft u aan op www.volunteer.nl of www.vrijwilligerswerk.nl. U kunt een informatiepakket aanvragen bij Nienke van Helden, manager communicatie en voorlichting (nvhelden@nov.nl) of Annemarieke Tazelaar, projectleider communicatie en voorlichting (atazelaar@nov.nl), tel:
030 231 98 44 of fax: 030 234 38 96. Accreditatie moet verder plaatsvinden bij de Rijksvoorlichtingsdienst, afd. Pers en Publiciteit, tel. 070 356 41 42, fax 070 356 46 84.

22 dec 00 12:02