Nieuw programma van Camerata Trajectina.

DE GOUDEN EEUW HERLEEFT MET:

Ensemble CAMERATA TRAJECTINA

In: ZINGENDE ZWANEN
Heiligenliederen uit de Gouden Eeuw

PREMIERE IN DE CATHARINAKERK
Lange Nieuwstraat 36, Utrecht.
i.s.m. Rijksmuseum het Catharijneconvent
op: Zondag 14 januari 2001 om 20.15 uur.

Overige concerten: 
11 Januari Bunnik Dorpskerk TRY OUT 20 Januari Haarlem St. Bavo 13 Maart Nijmegen Antonius van Padua kerk 14 Maart Apeldoorn Centrum van OKW 22 Maart Groningen/ter AA Grote Kerk 21 April Veere Kleine kerk (naast Grote kerk) 11 November Slot Zuilen Slot Zuilen 18 November Bloemendaal Oude dorpskerk
Heiligen moeten geëerd en bezongen worden, zeker wanneer het rooms-katholieke geloof onder druk staat, zoals in de Gouden Eeuw van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Voor elke heilige was er wel een lied, waarin diens leven en sterven in geuren en kleuren werd verhaald. In dit programma zingt Camerata Trajectina de liederen volgens de jaarkalender, van januari tot december, op de aantrekkelijke populaire melodieën die de dichters aangaven. Dikke bundels met heiligenliederen waren zelfs een specialiteit van de Noordelijke Nederlanden: bijvoorbeeld het Paradijs der geestelijcke ende kerckelijcke Lofsanghen van de IJsselsteinse pastoor Salomon Theodotus (1621), Den Singende Swaen van de Goudse pastoor Guillelmus de Swaen (1665) en bovenal de Gulden Jaers Feestdagen van de Delftse priester Joannes Stalpart van der Wielen (1634).

In het programma worden zowel nationaal bekende heiligen als St. Servatius, St.Bonifatius en St.Willibrordus bezongen als vooral locaal bekende heiligen als St. Lidwina (Schiedam e.o.), St. Jeroen (Noordwijk) of St. Lebuynus (Deventer); dit enigszins naar keuze en afhankelijk van de locatie waar gespeeld wordt.

De heiligenliederen worden gelardeerd met vierstemmige, voor de gelegenheid gereconstrueerde zondagsliederen van Stalpart van der Wielen en met kunstige madrigalen van buitenlandse componisten, door Stalpart voorzien van passende geestelijke tekst.

Het programma zal in het voorjaar op CD verschijnen. Voorintekening bij de concerten is mogelijk tegen gereduceerde prijs.(f 30,-)

Het ensemble CAMERATA TRAJECTINA heeft grote nationale en internationale faam verworven met haar aan de Nederlandse muziek uit de 16e en 17e eeuw gewijde programma's Met deze programma's is veel onbekend repertoire opnieuw opgedoken, gereconstrueerd en daarmee toegevoegd aan onze kennis van de Nederlandse (muziek)geschiedenis. Camerata maakte behalve zes LP's dertien CD's met Nederlandse muziek voor de labels Globe en Philips Classics.

Bezetting:
Suze van Grootel sopraan
Sytse Buwalda altus
Nico van der Meel tenor
Marcel Moester bas

Saskia Coolen blokfluit en viola da gamba
Erik Beijer viola da gamba

Stichting Camerata Trajectina
KvK Utrecht 4179984
ABN 55594155; Postbank 2698501
Esdoornstraat 14, 3551 AJ Utrecht
Tel. 030 2436029 Fax 030 2442841
Be.co@worldonline.nl
http://www.muze.demon.nl/cam_traj.htm
Louis Peter Grijp luit en cither

Voor aanvullende informatie en gedetailleerd materiaal kunt u contact opnemen met:

Erik Beijer/ Saskia Coolen : tel: 030 2436029 of 06 50696265
Fax: 030 2442841
E-mail: be.co@worldonline.nl