Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Documentatie vrijwilligersbeleid

Internationaal jaar van Vrijwilligers
Het jaar 2001 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Internationaal jaar van Vrijwilligers, onder het motto 'Wereldwijd Lokaal Betrokken'. De Documentation 'Beleid voor vrijwilligerswerk in Nederland' wordt door het Ministerie van VWS gemaakt voor de 16e Wereld Vrijwilligers Conferentie van 14-18 januari in Amsterdam.

Beleid voor vrijwilligerswerk in Nederland
"Werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald, wordt verricht ten behoeve van andere mensen of de samenleving, zonder dat degene die het verricht daar voor zijn of haar levensonderhoud van afhankelijk is", zo luidt de officiële definitie van vrijwilligerswerk.

Vrijwilligerswerk in Nederland heeft een belangrijke plaats in de zorg, het welzijnswerk, natuur en milieu, cultuur, onderwijs en recreatie. Vrijwilligers leveren een bijdrage aan de samenleving. Zij nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus en vormen zo een tegenwicht tegen geprofessionaliseerde instituties. Hun werk draagt bij aan de sociale kwaliteit van de samenleving. Vrijwilligerswerk biedt individuen de mogelijkheid om het sociale isolement te verminderen en geeft op die manier de gelegenheid tot zelfontplooiing en ontwikkeling.

Documentation
In de Documentation wordt beschreven wat de geschiedenis is van vrijwilligerswerk in Nederland en welke ontwikkelingen het vrijwilligerswerk heeft doorgemaakt. Verder wordt kort het overheidsbeleid beschreven en laten tabellen zien hoeveel vrijwilligers er actief zijn in Nederland en waar zij werken. Tenslotte volgt een adressenlijst met relevante organisaties.

Op de internationale site is deze documentatie ook beschikbaar in het Engels, Frans en Spaans.

Downloads
'Documentatie 16: Vrijwilligersbeleid'. De publicatie is in pdf formaat.

Zie het originele bericht voor ophalen van PDF-bestanden

nodig.