Gemeente Maassluis

8-1-2001

Speciale spreekuren voor ouderen over bijzondere bijstand

In het jaar 2001 gaat de gemeente Maassluis voorlopig gewoon door met het houden van speciale spreekuren voor ouderen over de bijzondere bijstand. De spreekuren worden iedere twee weken in de wijken gehouden. Ouderen kunnen hier niet alleen terecht voor algemene informatie over allerlei regelingen en voorzieningen in het kader van de bijzondere bijstand, maar ook voor het stellen van vragen die betrekking hebben op de eigen situatie.

Bijzondere bijstand is er voor iedereen met een inkomen rond het minimum. Het soort inkomen (loon, pensioen of uitkering) doet er niet toe, de hoogte van het inkomen wel. Kosten voor het dagelijks levensonderhoud vallen niet onder de bijzondere bijstand. Voor bijzondere kosten die voortvloeien uit ziekte of kosten om aan activiteiten deel te nemen kan wel bijzondere bijstand worden aangevraagd. Bijvoorbeeld voor:

· een bril (montuur), kunstgebit of gehoorapparaat
· deelname aan maatschappelijke activiteiten (hobbycursus, contributie voor bibliotheek of club of abonnement op krant of tijdschrift)

· steunkousen of orthopedisch schoeisel
· de kosten van warme maaltijdvoorziening of extra verwarmingskosten in verband met ziekte

De planning voor de eerstvolgende reeks spreekuren ziet er als volgt uit:


· maandag 15 januari van 10.00 tot 11.00 uur in wijkgebouw de Flat
· dinsdag 16 januari 2001 van 10.00 - 11.00 uur in De Vliet
· woensdag 17 januari van 10.00 - 11.00 uur in Zonneweelde
· donderdag 18 januari van 10.00 - 12.00 uur in De Vloot
Stadhuis
Overigens is er op werkdagen van 9.00 tot 11.30 uur bij de afdeling sociale zaken en werkgelegenheid in het stadhuis aan de Koningshoek altijd een speciaal spreekuur voor het aanvragen van bijzondere bijstand. Op dit spreekuur kan iedereen terecht. De spreekuren buiten het stadhuis zijn uitsluitend bedoeld voor ouderen voor wie de komst naar het stadhuis mogelijk een belemmering vormt om bijzondere bijstand aan te vragen.
Wie niet in staat is om naar de spreekuren in de wijk of in het stadhuis te komen, kan bovendien contact opnemen met de afdeling in het stadhuis. Er kan dan een afspraak worden gemaakt om een huisbezoek af te leggen. Voor telefonische informatie kan men terecht bij telefoonnummer 010 - 5931 935.