Gemeente Hattem


Commissievergadering

De commissie Bestuur Financiën en Organisatie komt op maandag 15 januari 2001 in een openbare vergadering in de Burgerzaal van het stadhuis bijeen. Aanvang 20.00 uur. De agenda luidt als volgt:


1. Opening.

2. Spreekrecht voor burgers.

3. Verslag van de vergadering d.d. 12 december 2000.
4. Toekomst Waterbedrijf Gelderland.

5. Uitbreiding formatie ten behoeve van interne controle.