Gemeente Ede

Herinrichting Max Planckstraat 15 januari van start

Op maandag 15 januari 2001 begint de gemeente Ede met de herinrichting van de Max Planckstraat. De nieuwe Max Planckstraat krijgt hetzelfde aanzien als de Niels Bohrstraat in industriecomplex Frankeneng. Alleen wordt in de Max Planckstraat geen asfalt vervangen.

De werkzaamheden starten in week 3 (15 januari) en worden uitgevoerd door de aannemer Van de Haar Groep uit Wekerom. Tijdens de werkzaamheden zal enige hinder voor verkeer ontstaan. Parkeren is tijdelijk voor bepaalde weggedeelten onmogelijk.

Planning
Maandag 15 januari wordt aan de noordoostzijde van de Max Planckstraat begonnen met het verwijderen van de verhardingen in de inritten, parkeerstroken en voetpaden.
Dinsdags 16 januari wordt begonnen met het opnieuw stellen van straat- en trottoirkolken en direct daarop aansluitend worden de trottoirbanden (opnieuw) gesteld. De week daarop wordt de eerste verharding in de parkeerstroken weer aangebracht. De totale werkzaamheden in de Max Planckstraat zullen gefaseerd worden uitgevoerd en zullen ijs en weder dienende ongeveer zes weken duren.

Informatie
Voor vragen - over of tijdens de werkzaamheden - kunt u contact opnemen met de heer C. de Vries, tel. 06-51 36 46 57, of met de heer J. Bos, uitvoerder van Van de Haar Groep uit Wekerom, tel. 06-51 98 97 62.

Ede, 10 januari 2001