Gedetailleerde grafiek op aanvraag beschikbaar in Word.

Nederlanders vaker tevreden over gezondheidszorg
15 januari 2001
Uit een internationaal onderzoek dat Bureau Lagendijk uit Apeldoorn in samenwerking met Harris Interactive heeft uitgevoerd, komt naar voren dat in Nederland de bevolking vaker tevreden is over de wijze waarop de gezondheidszorg is georganiseerd, dan de bevolking van de VS, Rusland, Italië, Japan en Argentinië. Eén op de drie Nederlanders meent dat het systeem van gezondheidszorg redelijk goed functioneert en er slechts enkele veranderingen nodig zijn om het beter te laten functioneren. Overigens meent een meerderheid van de Nederlanders dat er belangrijke veranderingen binnen de gezondheidszorg nodig zijn. Volgens 13% is zelfs een complete herinrichting van het systeem noodzakelijk. De helft (50%) van de 375 telefonisch ondervraagde Nederlanders van 18 jaar en ouder is van mening dat het Nederlandse systeem van gezondheidszorg goede kanten heeft, maar dat er wel fundamentele veranderingen nodig zijn om het beter te laten functioneren. Volgens één op de acht Nederlanders (13%) staat het systeem er minder goed voor en zou het opnieuw ingericht moeten worden. Binnen deze kritische groep zijn vrouwen (17% voor herinrichting) en 55-plussers (23%) sterk vertegenwoordigd. Dat het Nederlandse systeem redelijk goed functioneert en er alleen kleine veranderingen nodig zijn om het beter te laten functioneren wordt door één op de drie Nederlanders (33%) beaamt. Zij zijn daarmee een stuk positiever dan de bevolking van landen als Argentinië (16%) en Verenigde Staten (14%). In Rusland is slechts 6% van mening dat het systeem van gezondheidszorg redelijk goed functioneert. De Nederlanders zijn ook positiever over de gezondheidszorg dan de Britten (25%) en Canadezen (20%) waren in een vergelijkbaar onderzoek in 1998. De achterhoede werd toentertijd gevormd door de Nieuw Zeelanders met 9% gematigd positieven.