Syntens

Leeuwarden, maandag 15 januari

Syntens ondersteunt ondernemers bij alle aspecten elektronisch ondernemen

Met de start van het project 'e-commerce in bedrijf' heeft Syntens Friesland alles in huis om ondernemers te ondersteunen bij het elektronisch ondernemen. Doel van dit project is om informatie- en communicatietechnologie (ICT) verder te integreren in de bedrijfsvoering. Daardoor kan de ondernemer efficiënter werken, wat ten goede komt aan de omzet en de winst.

Het project is een aanvulling op het dienstenpakket op het gebied van informatie- en communicatietechnologie dat Syntens ondernemers biedt. Voor het MKB dat nauwelijks tot geen ervaring heeft met het internet wordt in het kader van 'Nederland gaat digitaal' diverse workshops georganiseerd. Voor specifieke vragen kan men vervolgens terecht op het spreekuur elektronisch zakendoen. Dit gebeurt in samenwerking met de Kamer van Koophandel en het ICT Center Friesland. Ondernemers die al wel een stapje verder zijn, kunnen gebruik maken van 'e-commerce in bedrijf'. Na een grondige analyse van het bedrijf, waarbij ook wordt gekeken naar kansen op vernieuwing, krijgt de ondernemer advies op maat en ondersteuning bij de invoering van diverse ICT systemen.

Dankzij bijdragen van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, Ministerie van Economische Zaken, Provincie Fryslân, Stichting Bedrijfsontwikkeling Fryslân en bijdragen uit de fondsen van EZ/Kompas zijn er weinig kosten vervonden aan deelname aan het project. Geïnteresseerde ondernemers kunnen contact opnemen met adviseur Robert Witmond, (058) 215 81 58