KERKEN IN ACTIE

Kerken in Aktie geeft 100.000 voor noodhulp El Salvador

Kerken in Aktie geeft f 100.000,- voor noodhulp aan slachtoffers aardbeving El Salvador

Afgelopen zaterdag 13 januari werd El Salvador getroffen door een krachtige aardbeving met een kracht van 7.9 op de schaal van Richter. De aardbeving werd veroorzaakt doordat twee aardschollen over elkaar heenschoven, de Caribische schol en de Stille Oceaan schol. Het epicentrum lag 55 km. voor de kust van El Salvador.

In de dagen erna zijn meer dan duizend naschokken geregistreerd, die het gevaar van nieuwe aardverschuivingen met zich meebrengen. De juiste omvang en schade van de ramp zijn nog niet bekend. Vast staat dat 400 mensen zijn omgekomen. 1.200 worden nog vermist. Over heel El Salvador is naar schatting 80% van de huizen in de provinciestadjes ingestort. Duizenden mensen zijn dakloos geworden.

Ziekenhuizen in Santa Tecla en San Miguel zijn getroffen. In Las Colinas is door het leger een massagraf voor 500 slachtoffers gegraven. De gloednieuwe brug .Puente de Oro., die was weggespoeld met de orkaan Mitch (november 1998), heeft opnieuw ernstige schade opgelopen. En van de 116 jaar oude kerk El Calvairo in Santa Anna staat alleen het kruis nog overeind.

Kerken in Aktie heeft verschillende partners in El Salvador die actief zijn in de hulpverlening: LWS-El Salvador, de Lutherse kerk van El Salvador, PCS-El Salvador en de Iglesia Reformada. Zij coördineren hun hulpverlening onder de naam van ACT (.Action by Churches Together.). Kerken in Aktie heeft aan deze ACT-alliantie een eerste bedrag van f 100.000,- voor acute noodhulp beschikbaar gesteld. Het geld wordt besteed aan dekens, zeilen, voedsel en drinkwater.

Kerken in Aktie zal ook na de ramp met haar partners werken aan de wederopbouw van het zwaarste getroffen gebied. Eens te meer is gebleken dat de armsten de meest kwetsbare groepen zijn voor rampen als deze. Daarom zal Kerken in Aktie in samenwerking met haar Salvadoraanse partners bij de wederopbouw en in lobbyactiviteiten voor dit aspect aandacht vragen.