Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

http://www.minvrom.nl

MIN VROM: Brief permanente bewoning recreatieverblijven

Brief permanente bewoning recreatieverblijven naar Eerste en Tweede Kamer

Minister Pronk (VROM) heeft mede namens staatssecretaris Faber (LNV) vandaag een brief naar de Kamers gestuurd over de mogelijkheden om permanente bewoning van recreatieverblijven aan te pakken. In de brief worden mogelijke extra handhavingsinstrumenten besproken waarmee gemeenten beter in staat zijn het verbod op permanente bewoning van recreatiewoningen te handhaven. Verder wordt aandacht besteed aan de problemen van langkampeerders in samenhang met de bestemmingswijziging van campings in recreatieparken en de problematiek van het recreatief gebruik van woningen uit de reguliere woningvoorraad.

De integrale tekst van de brief staat op de internetsite van VROM: www.minvrom.nl

Dolf Robertus
Persvoorlichting
070 - 3393730
06 - 53408204

15 jan 01 14:54