Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV)

15/01/2001 - CNV: Vijf mei vrije dag voor iedereen

"Vijf mei moet de nationale dag van de vrijheid worden, waarop alle Nederlanders jaarlijks vrij hebben", aldus CNV-voorzitter Doekle Terpstra in zijn nieuwjaarsrede. Het CNV neemt hiertoe samen met het comité Vijf Mei het initiatief. De financiering van deze extra vrije dag wil het CNV in samenwerking met de sociale partners regelen. De vakcentrale denkt daarbij aan een bijdrage van zowel werkgevers als werknemers. Terpstra: "Een nationale dag van de vrijheid zal de sociale cohesie in onze samenleving zeker bevorderen."

In zijn nieuwjaarsrede hekelde Terpstra de afwachtende houding van de andere sociale partners in het WAO-debat. "Die roepen het jaar 2001 uit tot het jaar van de WAO. Dat is onzinnig. Vanaf 1991 beleven we al het decennium van de WAO. Het is met name te gek dat de voorzitter van VNO-NCW zich beperkt tot het wagen van een gokje dat we dit jaar de miljoenste WAO'er kunnen begroeten. Voor de rest blijven de werkgevers in de leunstoel achterover zitten wachten op de commissie Donner. En dit terwijl het om het meest nijpende probleem van de Nederlandse samenleving gaat", aldus Terpstra.

Verkiezingsprogramma's
Het CNV zal zijn WAO-plan in 2001 inbrengen in de discussies van de politieke partijen over de verkiezingsprogramma's. Daarin zal ook aandacht moeten komen voor de kwaliteit van de collectieve sector. Het CNV constateert dat het huidige kabinet geen echte keuzes maakt voor de toekomst en de problemen voor zich uit schuift. Het moet voor werknemers aantrekkelijker worden om in de collectieve sector te gaan werken, daarom moet er geïnvesteerd worden in betere arbeidsvoorwaarden. Daarnaast moet de organisatie en de infrastructuur verbeterd worden.

Scholing
Het CNV legt zich niet neer bij de uitslag van een enquête waaruit blijkt dat werkgevers en werknemers poen preferen boven scholing. Deze uitslag zou een ernstige kritiek vormen op de centrale overeenkomst die werkgevers en werknemers vlak voor kerst 2000 afsloten. "Het CNV vindt dat geen 'paternalisme', zegt Terpstra. " We staan vierkant achter deze overeenkomst en zullen er ook onze leden op aanspreken. Ik ben er overigens nog niet zo zeker van dat CNV-leden massaal voor de poen zullen kiezen. Ik vermoed dat zij wel degelijk de verantwoordelijkheid voor hun toekomst zullen nemen en in zichzelf willen investeren". Het CNV zal op ledenraadplegingen deze zaak uitvoerig aan de orde stellen.

Meer informatie voor de sociaal-economische redactie:

CNV-voorlichter Karin Jansen: 030 - 2913 707.