MINVENW

15 januari 2001

VAARWEGMARKERINGSDIENST EN DIRECTIE NOORDZEE GEFUSEERD

Waterbeheer, meten, markeren en baggeren. Dat zijn de taken van de nieuwe directie Noordzee. De nieuwe directie komt voort uit een fusie tussen de Vaarwegmarkeringsdienst en de directie Noordzee, beide onderdeel van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De twee directies gaan vanaf 15 januari 2001 verder als directie Noordzee van Rijkswaterstaat. De directie Noordzee telt 370 personeelsleden en heeft een omzet van 130 miljoen gulden.

Met het uitvoeren van de vier taken werkt de directie aan haar missie: de zorg voor een levende zee, goede vaarwegen en veiligheid voor de scheepvaart. Daarom zorgt de directie voor een efficiënt en effectief waterbeheer, wordt met schepen en via boeien en platforms gemeten om informatie te krijgen over de Noordzee, worden scheepvaartroutes, wrakken en andere objecten gemarkeerd en vaargeulen gebaggerd om de havens van Rotterdam en IJmuiden bereikbaar te houden. De vloot bestaat uit elf schepen en een vliegtuig.