Ministerie van Buitenlandse Zaken

http://www.minbuza.nl/content.asp?Key=407052

Ministerie van Buitenlandse Zaken Persbericht

Nummer: 06/01

Datum: 15 januari 2001

Nederland en Noord-Korea hebben officieel diplomatieke betrekkingen aangeknoopt. Vertegenwoordigers van de twee landen ondertekenden hiertoe maandagmiddag in Den Haag een overeenkomst. Nederland hoopt dat deze stap de integratie van Noord-Korea in de internationale rechtsorde en wereldeconomie zal helpen bevorderen.

Nederlandse zal zijn ambassadeur in Seoul (Zuid-Korea) medeaccrediteren in Pyongyang. De Noord-Koreaanse ambassadeur in Stockholm zal tevens optreden als diplomatiek vertegenwoordiger in Den Haag.

Nederland besloot tijdens de top van Aziatische en Europese landen (ASEM) op 19 oktober 2000 in Seoul samen met een aantal andere EU-lidstaten besprekingen te gaan voeren over het aangaan van diplomatieke betrekkingen met Pyongyang. Een directe aanleiding tot de toenadering vormde de verbetering van de relaties tussen Zuid- en Noord-Korea.

Vervolgens sprak het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag op 20 december en 15 januari op hoog ambtelijk niveau met een Noord-Koreaanse delegatie over het aanhalen van de diplomatieke banden. Dit overleg werd voorbereid in nauw overleg met EU-partners. De Noord-Koreaanse delegatie bezocht in diezelfde periode andere Europese hoofdsteden: Londen, Brussel, Berlijn en Madrid.

Het communistische Noord-Korea onderhield na de Koreaanse oorlog (1950-1953) voornamelijk contacten met de Sovjetunie en China. Het land sloot zich van de rest van de wereld af, waardoor de bevolking tot nu toe in volstrekte isolatie heeft geleefd. De grens met Zuid-Korea ging dicht.

Pas nadat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il na de dood van zijn vader Kim Il-sung in 1994 het roer had overgenomen, trad een lichte dooi in de betrekkingen met Zuid-Korea in. De handel tussen de twee landen nam toe en Seoul verleende herhaaldelijk voedselhulp aan de door honger geteisterde bevolking in Noord-Korea.

Sinds 1997 wordt onderhandeld over een definitieve vredesregeling tussen de twee landen, die na de Koreaanse oorlog nooit vrede sloten. Op initiatief van de Zuid-Koreaanse president Kim Dae-jung ontmoetten de leiders van beide Korea's elkaar in juni 2000 voor het eerst. Sindsdien zoekt Pyongyang ook meer toenadering tot het westen.

Nederland heeft Noord-Korea tijdens de voorbereidende besprekingen laten weten over een aantal punten bezorgd te zijn: de raket- en nucleaire proliferatie, de veiligheidsproblematiek op het Koreaanse schiereiland, de ernstige situatie van de mensenrechten, de beperkte toegang van hulporganisaties tot noodgebieden en het ontbreken van enige vooruitgang op het gebied van politieke en economische hervormingen.

Den Haag zal het aangaan van diplomatieke contacten met Noord-Korea dan ook benutten om deze kwesties aan de orde te stellen. Van structurele samenwerking met Pyongyang, ook in EU-kader, kan in principe pas sprake zijn wanneer op deze punten waarneembare vooruitgang is geboekt.

De Nederlandse ambassadeur in Seoul, mr. H.J. de Vries, hoopt binnenkort in Pyongyang zijn geloofsbrieven te kunnen aanbieden.