Sector Pers en Public Relations
Contactpersoon: Dries Vandermeersch
E. Jacqmainlaan 20, 1000 Brussel
tel. 02-790 93 06 - fax 02-790 95 06 - gsm: 0477-23 13 57 e-mail: dries.vandermeersch@rago.be

PERSBERICHT
Datum: 15 januari 2001

Betreft: Inspectierapport reactie.
Naar aanleiding van de berichtgeving in de media rond het inspectierapport, wenst het Gemeenschapsonderwijs (GO) zijn visie weer te geven.

Waardering voor het onderwijs
Vooraf willen we beklemtonen dat het Vlaams Onderwijs, ongeacht het net, hoog scoort in zowel nationale als internationale onderzoeken, zoals trouwens ook uit dit inspectierapport blijkt. In een recente enquête uitgevoerd door Test-Aankoop, scoorde het gemeenschapsonderwijs hoog op het vlak van tevredenheid en welbevinden bij leerlingen en ouders.

Infrastructuur
Het Gemeenschapsonderwijs en het gesubsidieerd onderwijs (gemeenten, provincies en vrij) hebben reeds herhaaldelijk en op verschillende manieren de problemen van een verouderde infrastructuur gesignaleerd aan de Vlaamse regering en het Vlaams Parlement. Deze zijn zich ervan bewust dat de financiering reeds meerdere jaren ontoereikend is. Een inhaalbeweging is dan ook dringend noodzakelijk. Wil het GO de achterstand uit het verleden inlopen, dan is een extrafinanciering van 20 miljard noodzakelijk. Een gelijkaardig cijfer stelde de dienst infrastructuur voor het gesubsidieerd onderwijs (DIGO) voorop. In de technische scholen stelt het probleem zich in de uitbouw van aangepast infrastructuur en zware didactische middelen.

Didactische aanpak
Volgens de berichtgeving - want wij hebben het rapport nog niet in ons bezit - zouden er op het pedagogisch-didactische vlak tekortkomingen bestaan. Vooral in het secundair onderwijs ligt de nadruk nog te veel op het kennen en te weinig op het kunnen. Het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs (PPGO), dat in 1989 goedgekeurd werd, legt de nadruk op de ontwikkeling van de persoonlijkheid in haar totaliteit. Binnen dit geheel neemt het aanleren van vaardigheden en attitudes een belangrijke plaats in. De principes van het PPGO zijn ook terug te vinden in de leerplannen van het gemeenschapsonderwijs. De Pedagogische Begeleidingsdienst van het GO ondersteunt de scholen bij de implementatie van deze principes in de dagelijkse schoolrealiteit. In ons memorandum aan de Vlaamse regering werd gevraagd dat er in alle opleidingsinstellingen voor onderwijzend personeel (hogescholen, universiteiten en avondscholen) meer aandacht zou uitgaan naar deze nieuwe didactische inzichten. Ook heel wat navormingsprogramma's van het GO beogen dit.

Oriëntering leerlingen

Het technisch (TSO) en beroepsonderwijs (BSO) worden ten onrechte maatschappelijk ondergewaardeerd. Het zijn volwaardige opleidingen met doorstromingsmogelijkheden die bovendien uitstekende en volwaardige tewerkstellingsmogelijkheden bieden. We willen erop wijzen, dat het mede dankzij de hoge kwaliteit van het TSO en BSO is, dat België op het vlak van productiviteit tot de koplopers in de wereld behoort. Het GO dringt reeds lang aan op het verwezenlijken van de conclusies van de Staten-Generaal TSO-BSO van 1993, en vraagt het bedrijfsleven inspanningen te leveren in het kader van de herwaardering van het TSO-BSO. Bovendien vereist de snelle technologische evolutie dat er meer middelen voor de uitrusting van het machinepark in het onderwijs ter beschikking worden gesteld. De samenwerking school-CLB kent een toenemende aandacht voor deze onderwijsvormen en poogt in overleg met leerling en ouders de gepaste studieoriëntering aan te reiken. Wij vragen ook met klem dat leerkrachten tijdens hun opleiding meer vertrouwd zouden worden gemaakt met TSO en BSO.

Wenst u meer informatie? Neem dan contact op met de persverantwoordelijke, Dries Vandermeersch.