Provincie Friesland

Persberichten

De Friese Meren Volop wonen, werken en watersporten

Het merengebied is belangrijk voor Fryslân. Het is een watersportgebied waarin velen een baan hebben. Daarnaast wonen en werken er meer dan 600.000 Friezen en vervullen de meren en kanalen een belangrijke rol in de waterhuishouding van de provincie. Er moet echter wel wat gebeuren om dit merengebied aantrekkelijk te houden. Zo moet er nodig worden gebaggerd om meren en kanalen bevaarbaar te houden en moeten er goede recreatieve voorzieningen komen voor toeristen op en om het water. Dit vraagt om forse investeringen. Met het vaststellen van het definitieve Plan van Aanpak Friese Meren door Provinciale Staten kan gestart worden met de uitvoering van projecten voor recreatieve voorzieningen, het aanpakken van baggerknelpunten, het verhogen van vaste bruggen en het aanleggen van aquaducten. De totale investering wordt geschat op zon f 700 miljoen. Dit geld moet worden opgebracht door provincie, gemeenten, rijk, Europa en door het bedrijfsleven. De provincie voert de regie over het Friese Merenproject.
Voor de uitvoering van diverse projecten is de Provincie nog op zoek naar samenwerkingspartners.

Meer informatie
U kunt het rapport downloaden. Om het rapport te kunnen lezen heeft u Acrobat reader nodig.

15 januari 2001