PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER PATRICK DEWAEL

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

MAANDAG 15 JANUARI 2001

DEWAEL PRECISEERT REACTIE OP ANDERE EEDFORMULE GEMEENTERAADSLEDEN

Vlaams Minister- president Dewael laat weten dat noch hijzelf, noch de Vlaamse regering een initiatief heeft genomen om de eedformule voor de gemeenteraadsleden te wijzigen. Er is geen enkel initiatief, laat staan dat er een beslissing zou worden genomen.

De Minister- president heeft op een vraag van het VRT- radiojournaal enkel geantwoord dat de mogelijkheid van de wijziging van de eedaflegging kan onderzocht worden omdat ze niet meer beantwoord aan de huidige institutionele realiteit. De eedaflegging vermeldt inderdaad enkel dat er trouw moet worden gezworen aan de wetten van het Belgische volk en maakt geen vermelding van de decreten van de Vlaamse overheid.

Momenteel is er een voorstel van de K.U. Leuven waarbij de gemeenteraadsleden enkel zouden moeten zweren dat ze verplichtingen van hun ambt naleven. Van de vermelding van institutionele overheden zou er dan geen sprake meer zijn. Dewael denkt dat deze formule een "mogelijkheid" zou kunnen zijn maar sluit andere mogelijke formules niet uit.

Voor Minister- president Dewael is de nakende overheveling van de gemeente- en provinciewet prioritair in het kader van een beter bestuur naar de burger toe. De symboliek rond eedformules vindt hij daaraan ondergeschikt.

info : Bart Tommelein, woordvoerder van de minister-president - tel. (02) 553 29 32 e-mail: persdienst.dewael@vlaanderen.be