Provincie Utrecht

Persbericht
15 januari 2001

Eerste nieuwsbrief project Risico-inventarisatie

In de eerste nieuwsbrief "Risico-inventarisatie" wordt het gelijknamige project, dat op 16 november 2000 van start is gegaan, toegelicht. Het project wordt uitgevoerd door de provincie Utrecht (voorzitter), de gemeenten, de regionale brandweren, de regionale politie en de GHOR. Momenteel wordt gewerkt aan de eerste fase van het project, de Leidraad Maatramp. In alle gemeenten worden worden de 'zware veiligheidsrisico's geïnventariseerd en wordt inzichtelijk gemaakt welke effecten rampen en zware ongevallen kunnen hebben in termen van slachtoffers en schade. Uit deze effecten wordt een zogenaamde regionale 'rampmaat' afgeleid, die beschrijft hoe groot de maximale hulpvraag is waarop de operationele diensten zich moeten voorbereiden. Fase 1 duurt tot februari 2001.

Voor nadere informatie: Adriaan Buiting, 030 - 258 2312 of adriaan.buiting@provincie-utrecht.nl

Terug