Gemeente Zeist

Openbaar groen in Zeist wordt geïnventariseerd

Op 15 januari jl. zijn medewerkers van het adviesbureau DHV begonnen met het inventariseren van het openbaar groen in de gemeente Zeist. Tijdens deze inventarisatie worden verschillende gegevens opgenomen (zoals groentype, aantallen, enz.) die noodzakelijk zijn voor het geautomatiseerd groenbeheersysteem. De oppervlakten van de verschillende groensoorten hoeven tijdens de inventarisatie niet te worden bepaald. Na verwerking van de inventarisatiegegevens in het groenbeheersysteem, kunnen de oppervlakten geautomatiseerd worden berekend.

Het inventarisatiewerk zal ongeveer 7 weken in beslag nemen en wordt grotendeels vanuit de auto uitgevoerd. Hierdoor kan enige overlast ontstaan. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de servicelijn van de gemeente Zeist, telefoon 030 - 6987480