Gemeente Zeist

Maandag 15 januari Informatieavond eventuele maatregelen verkeersoverlast Huis ter Heide

Op maandag 15 januari zal een informatie-avond worden gehouden over eventuele verkeersmaatregelen aan de doorgaande verkeersroute Huis ter Heideweg - Korte Bergweg - Prins Alexanderweg vanwege de aanpak van geluidhinder in combinatie met veiligheid. Een eventuele verkeersmaatregel betreft het afsluiten van de weg ter plaatse van de Huis ter Heideweg/Korte Bergweg dan wel op de Prins Alexanderweg bij het kruispunt met de Amersfoortseweg. De afsluiting geldt dan voor al het verkeer, behoudens lijnbussen.
Van de aanwezigen op de informatie-avond zal de voorkeur worden gepeild; voor de keuze-mogelijkheden wordt verwezen naar de toelichting, elders in dit artikel. De uitkomst van de peiling wordt meegenomen in de besluitvorming door het college van Burgemeester en Wethouders.

De informatie avond wordt gehouden op maandag 15 januari om 19.45 uur in het kantoor van Glaxo Wellcome, Huis ter Heideweg 62. De zaal is open om 19.30 uur. De informatie-avond wordt geleid door wethouder Gijs van Brenk.

Voor meer informatie zie de pagina 'Van 't Rond' op 9 januari De Nieuwsbode!