Gemeente Rotterdam

Ondertekening convenant windenergie

Maandag 15 januari ondertekenen twaalf organisaties het convenant 'windenergie in de Rotterdamse haven'. Zij maken hiermee afspraken over het vervangen van bestaande en het plaatsen van nieuwe windturbines in het Rotterdamse havengebied. De partijen die ondertekenen zijn de gemeenten Rotterdam, Maassluis, Westvoorne, Bernisse, Vlaardingen, Brielle en de deelgemeente Hoek van Holland, alsmede de Stadsregio, de ZuidHollandse Milieufederatie, Rijkswaterstaat, het Ministerie van Economische Zaken en de Provincie Zuid Holland. Vanwege de doelstelling van het Rijk om jaarlijks 100 Megawatt aan windenergie in Nederland te realiseren, zal de minister van Economische Zaken, mevrouw Jorritsma het convenant mede ondertekenen.

Concreet betekent de ondertekening dat er over vijf jaar zo veel windturbines in het havengebied zijn geplaatst dat voor 68.000 gezinnen energie wordt gewonnen uit wind. Hier is een vermogen van 85 Megawatt voor nodig. Tevens wordt nader onderzoek gedaan naar nog meer potentiële windturbinelocaties. Deze locaties zouden na 2005 moeten voorzien in 'groene stroom' voor nog eens 28.000 gezinnen. Dit betekent een extra energievoorziening van 35 Megawatt. De Rijnmond wordt hiermee de grootste windturbinelocatie van Nederland. Bij de opstelling van het convenant waren dertien partijen betrokken. De gemeente Rozenburg heeft, als enige van die dertien partijen, besloten het convenant niet te ondertekenen. De bezwaren van Rozenburg richten zich vooral op de locaties waar na 2005 windturbines kunnen komen te staan. Deze moeten nog nader worden onderzocht.

noot voor de redactie/