Provincie Limburg

TENTOONSTELLING MOSA NOSTRA IN GOUVERNEMENT

TENTOONSTELLING MOSA NOSTRA IN GOUVERNEMENT

Mosa Nostra is de titel van een reizende tentoonstelling over de Merovingische beschaving in het midden-Maasgebied tussen Verdun en Maastricht. Aan bod komen archeologische vondsten, die dateren vanaf de 5de tot de 8ste eeuw, uit diverse steden in de Maasvallei. Enerzijds worden complete voorwerpen uit Merovingische graven getoond, anderzijds resten van ambachte-lijke activiteiten uit dezelfde periode. Het gaat daarbij om steenbewerking, pottenbakkerij, glasproductie, hertshoornbe-werking, brons- en ijzermetallurgie. Behalve archeologische vondsten zijn speciaal voor de expositie maquettes vervaar-digd, zoals het graf van de rijke dame uit de Sint-Servaaskerk en een pottenbakkersoven van het Céramique-terrein in Maas-tricht. Ter gelegenheid van Mosa Nostra is een nederlandstali-ge catalogus verschenen, waarin vindplaatsen en vondsten op boeiende wijze de revue passeren. De expositie is vanaf maandag 15 januari tot
1 maart 2001 tijdens kantooruren te bezichtigen in de expositieruimte van het Gouvernement aan de Limburglaan 10 te Maastricht.