Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

Tentoonstelling waterkronkels
Brugge, 12/1/2001
Context

Natuur- en milieueducatie is een belangrijk aandachtspunt voor lokale besturen. 0ok voor de provincie. In het provinciale milieubeleidsplan wordt dan ook voorzien in de de uitbouw van de NME-voorzieningen en programmas in de eigen provinciedomeinen. Er is hiermee begonnen in de drie grootste domeinen: De Palingbeek, Bulskampveld en De Gavers.

De dienst NME is momenteel een educatieve programmatie voor het provinciedomein De Gavers aan het uitwerken. De tijdelijke tentoonstellingen in het provinciedomein kaderen in deze educatieve programmering.

De tentoonstelling Waterkronkels, een gezamenlijk project van de provincies West- en Oost-Vlaanderen, richt zich naar een breed publiek.

Met deze tentoonstelling wil de provincie West-Vlaanderen ook expliciet het onderwijs bereiken. Alle scholen in een straal van 10 km rond de Gavers werden uitgenodigd om met hun klassen van de 2de en 3de graad basisonderwijs en de 1ste graad secundair onderwijs de tentoonstelling gratis en onder begeleiding te bezoeken. Gavergidsen en leden van de natuurwerkgroep De Gavers kregen een vorming om de tentoonstelling te kunnen begeleiden.

Praktische gegevens :

· De tentoonstelling loopt van 15 januari 2001 tot en met 8 april 2001 en is opgesteld in de bovenzaal van het voormalig BLOSO-centrum - parking Zuid, in het provinciedomein De Gavers. · De tentoonstelling is geopend elke zondag van 14u-17u en van maandag tot en met vrijdag van 9u30-11u30 en van 13u30-15u30 (uitz krokus- en paasvakantie van 14u-16u). Toegang is gratis. Groepsbezoeken op aanvraag.
· Officiële opening van de tentoonstelling : vrijdag 12 januari 2001 om 19u
· Contactnummer voor reservaties en inlichtingen : 056 24 99 92 (gebiedswerking milieu )