Transport en Logistiek Nederland

Zoetermeer, vrijdag 12 januari 2001

Bedrijfsleven doet voorstellen om bereikbaarheid van zwolle en Kampen te verbeteren

Op 15 januari om 17.30 uur in het stadhuis te Zwolle (Willebrandzaal) presenteren EVO en TLN het rapport "Stad buiten bereik". Het rapport wordt tevens aangeboden aan wethouder Baarsma van Zwolle. Aansluitend zal de wethouder een reactie geven.

EVO - de belangenbehartiger van 34.000 verladers, eigen vervoerders en ontvangers - en Transport en Logistiek Nederland - de organisatie van 7200 beroepsgoederenvervoerders - hebben onder de ledenbedrijven gevestigd in en rond Zwolle en Kampen onderzoek gedaan naar de knelpunten die deze bedrijven ervaren bij de bevoorrading van winkels en bedrijven.

EVO en Transport en Logistiek Nederland pleiten al langer voor verbetering van de bereikbaarheid en doorstroming op lokale, provinciale en rijkswegen. Vorig jaar hebben de organisaties met de gemeenten Zwolle en Kampen afgesproken om bij hun achterban de knelpunten in de bereikbaarheid te inventariseren. Aan 368 bedrijven in de regio is gevraagd knelpunten aan te geven en suggesties voor verbetering te doen. Daarnaast hebben de bedrijven een totaaloordeel gegeven over de bereikbaarheid van Zwolle en Kampen.

De resultaten van het onderzoek wijzen uit dat de bedrijven tal van knelpunten ervaren vooral in en om Zwolle. Het totaal aantal knelpunten is ingedeeld in acht clusters. EVO en TLN doen in het rapport aanbevelingen om een aantal van deze knelpunten aan te pakken.