Aan leden van SID-Nederland, deelnemers aan SID-lezingen en andere belangstellenden,

Rotterdam, 19 december 2000

Geachte mevrouw, mijnheer,

Gezien uw interesse in de activiteiten van de Nederlandse afdeling van de Society for International Development vragen wij uw aandacht voor het volgende.


1. Nieuwe SID-serie 2001


Ten eerste willen wij u op hoogte brengen van de nieuwe lezingenserie die SID-Nederland in 2001 start. De (werk)titel van deze serie luidt: "Wereldmarkten - Universele Waarden? Sociale en ethische aspecten van internationale eceonomische samenwerking: noodzaak - dilemma's - mogelijkheden."

Zoals u van SID-Nederland gewend bent zal een aantal (inter)nationale deskundigen over dit thema een lezing verzorgen. Deze lezingen zullen in 2001 wederom (en in principe) plaatsvinden op de derde maandag van de maand aan de Vrije Universeit te Amsterdam. Aanvang 18.00 uur.

De aftrap voor deze nieuwe SID-serie wordt op maandag 15 januari a.s. gegeven door Nico Schrijver, hoogleraar Internationaal Recht aan de VU en het ISS en deskundige op het terrein van globalisering en ontwikkeling. Lokatie: VU: Agorazaal 1; aanvang:18.00 uur. Nadere gegevens en een officiële uitnodiging volgen nog, maar noteert u deze datum alvast in uw nieuwe agenda!


2. Promotie serie 2001


Ten tweede hopen we dat u ons wilt helpen bij de promotie en bekendmaking van onze nieuwe serie.

Wij zijn op dit moment bezig met de productie van een folder en poster voor de serie. Deze zullen wij in januari verzenden aan ons reguliere bestand van leden, relaties en organisaties die actief zijn op het terrein van internationale samenwerking. Ook zullen we informatie verspreiden via e-mail, websites, persberichten en dergelijke.

In aanvulling daarop hopen we dat we via nieuwe - en oude - belangstellenden die we het afgelopen jaar hebben bereikt tot een nog betere verspreiding onder relevante doelgroepen kunnen komen.

Daarom leggen wij u graag de volgende vragen voor: a. Bent u zelf geïnteresseerd in informatie over de nieuwe SID-serie 2001 en denkt u zelf promotiemateriaal te kunnen verspreiden onder eventuele belangstellenden in uw omgeving? b. Heeft u suggesties voor personen en/of organisaties aan wie wij promotiemateriaal zouden kunnen sturen?

Als het antwoord op een of beide vragen "ja", is vragen wij u aan ons een of meerdere adressen door te geven. Omdat wij ook folders en/of posters willen versturen, zijn wij ook geïnteresseerd in post- c.q. huisadressen; ook van uzelf. Van velen van u die wij uitsluitend per e-mail informeren, hebben wij namelijk verder geen gegevens.

In dit verband verzekeren wij u dat de extra gegevens voorvloeiend uit deze exercitie alleen in verband van SID-Nederland zullen worden gebruikt.

Uw reactie wordt zeer op prijs gesteld en zou bij voorkeur de volgende gegevens moeten bevatten:


1. Naam:

2. Bedrijf:

3. Postadres:

4. Postcode en plaats:

5. E-mail adres:


6. Posters naar dit adres?

7. Zo ja, hoeveel?

8. Folders naar dit adres?

9. Zo ja, hoeveel?

10. Andere opmerkingen en suggesties.

Wij danken u alvast zeer voor uw aandacht en voor uw medewerking en hopen up op maandag 15 januari te ontmoeten bij de eerste lezing van de nieuwe serie.

Met vriendelijke groet,

Els van der Lugt,
secretariaat SID-Nederland