Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

http://www.minbzk.nl

Rapportages inspecties vuurwerkramp Enschede 15 januari openbaar

Minister De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) zal de rapportages van acht rijksinspecties over de vuurwerkramp in Enschede op maandag 15 januari 2001 naar de Tweede Kamer sturen. Hij doet dit als coördinerend minister voor de afwikkeling van de vuurwerkramp, mede namens zijn betrokken collega-bewindslieden.

Journalisten kunnen persexemplaren van de rapportages maandagochtend 15 januari tussen 08.30 en 10.00 uur afhalen:

- bij het ministerie van BZK, Schedeldoekshaven 200, Den Haag (hoofdingang, expositieruimte):

- bij het Logistiek Centrum Inspecties, Raadhuisstraat 2, Enschede. Bovendien zijn de rapportages maandag vanaf 08.30 uur te downloaden vanaf de Internetsite van het ministerie van BZK: www.minbzk.nl.

Het gaat om de acht rapportages van de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Inspectie voor de Politie, de Rijksverkeersinspectie, de Inspectie Milieuhygiëne, de Inspectie van de Ruimtelijke Ordening, de Inspectie van de Volkshuisvesting en de Arbeidsinspectie. In een afzonderlijk rapport zijn alle conclusies en aanbevelingen van de acht inspecties nog eens op een rij gezet.

De inspecties moesten allemaal hun eigen afzonderlijke onderzoeken verrichten (automatisch voortvloeiend uit verschillende wetten en regelingen), maar zij hebben hun activiteiten op elkaar afgestemd. Op die manier is voorkomen dat de inspecties dubbel werk deden, langs elkaar heen werkten of dat mensen meerdere malen hun verhaal moesten vertellen in interviews met verschillende inspecties. De inspecties hebben ook samengewerkt met het Openbaar Ministerie, dat een strafrechtelijk onderzoek uitvoert rond de vuurwerkramp. Verder hebben de inspecties de afgelopen maanden hun informatie steeds direct beschikbaar gesteld aan de onafhankelijke Commissie Onderzoek Vuurwerkramp (de commissie-Oosting).

Het kabinet of afzonderlijke bewindslieden zullen nu nog niet op de inspectierapportages reageren. Een kabinetsstandpunt volgt na publicatie van het rapport van de commissie-Oosting. Ook de verschillende inspecties hebben geen nadere toelichting op hun rapportages te geven. Daarom is ook niet voorzien in een persbriefing of interviewmogelijkheden.

Nadere inlichtingen bij Frank Wassenaar, telefoon (070)426 82 61 of 06 53701346.

11 jan 01 13:43