Gemeente Den Haag

Persberichten >>

Nieuwe directeur Financiën gemeente Den Haag

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de heer drs. G.J. (Gerard) Boot te benoemen tot directeur van de Directie Financiën bij de Gemeente Den Haag met ingang van 15 januari 2001. Hiermee volgt hij de heer H. Jagersma op, die vanaf 1 januari 2001 is benoemd als algemeen directeur van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO).

De heer Boot (44) werkt sinds 1995 bij de gemeente Den Haag als hoofd van de afdeling Concernplanning en Control, en als plaatsvervangend directeur Financiën

Hij heeft Nederlands Recht en Bestuurskunde gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Zijn loopbaan begon hij in 1981 als beleidsmedewerker bij het Ministerie van Financiën. Vanaf 1982 tot 1991 werkte hij in diverse functies bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). In 1991 maakte hij de overstap naar de gemeentelijke overheid en ging als controller en lid van het gemeentelijk managementteam bij de gemeente Alphen aan den Rijn werken.

last update: 11 januari 2001 ;pag.: 5521; auteur: 77 11 januari 2001 - pag. 5521 - 77