Partij van de Arbeid

Den Haag, 11 januari 2001

UITNODIGING AAN DE PERS

Op maandag 15 januari presenteert het PvdA-kamerlid Khadija Arib haar plan van aanpak ter bestrijding van kindermishandeling. De presentatie wordt om 15.00 uur gehouden in de Dreeskamer in het gebouw van de Tweede Kamer. U bent van harte welkom daarbij aanwezig te zijn.

Bij de presentatie zullen twee deskundigen het plan van aanpak toelichten en zo nodig van commentaar voorzien. Het zijn: Myra ter Meulen, directeur Advies en Meldpunt Kindermishandeling en de kinderarts Ko van Wouwe van TNO.

In het plan van aanpak wordt een reeks van maatregelen voorgesteld ter verbetering van de bestijding van kindermishandeling en seksueel misbruik van jeugdigen.

Voor informatie: Jos Bienemann tel. 070 - 3183691