Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn

Persberichten :

Koffie, en dan de dag door

Dagplanning en dagindeling voor cliënten

15 januari 2001

Bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW is in de serie Verzorging in zicht, inzicht in verzorging de brochure Koffie, en dan de dag door verschenen voor verzorgenden en hun directleidinggevenden. De brochure gaat over dagplanning en dagindeling voor cliënten.

Mensen kunnen als gevolg van fysieke, verstandelijke of maatschappelijke beperkingen moeite hebben om zelf invulling te geven aan hun dag. Het kan zijn dat zij ´s ochtends na hun kopje koffie niet weten wat te doen en ook vooral niet weten op welk moment van de dag ze iets kunnen doen. In de brochure Koffie, en dan de dag door is beschreven hoe verzorgenden cliënten kunnen begeleiden bij de planning en invulling van hun dag. Hiervoor heeft Helianthe Kort gebruikgemaakt van de kennis en werkwijze van de activiteitenbegeleiding en de gespecialiseerde verzorging.

Voorbeeld
Mevrouw Nielissen komt als gevolg van haar straatvrees helemaal niet buiten. Ze zit de hele dag binnen. De dagen gaan steeds meer op elkaar lijken en vloeien als zand tussen haar vingers door. Binnen heeft ze wel alles voor elkaar. Dankzij de hulp van een verzorgende lukt het haar langzaam maar zeker om buitenshuis iets te doen. Het begint met een rondje lopen om het huis. Serie
De serie Verzorging in zicht, inzicht in verzorging is bedoeld om verzorgenden en hun directleidinggevenden in alle werkvelden te informeren over ontwikkelingen die van belang zijn voor de uitoefening van het vak. Publicaties in de serie zijn gericht op het vergroten van de vakbekwaamheid en het vakbewustzijn en helpen verzorgenden om zich de veranderingen in hun werkomgeving eigen te maken. De serie is bedoeld voor iedereen die in de collectieve sector mensen verzorgt, die door een beperking niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Deze beperking kan zijn ontstaan door een handicap, ouderdom of ziekte.

Bestellen
Koffie, en dan de dag door. Dagplanning en dagindeling voor cliënten (45 blz.) is geschreven door Helianthe Kort en kost f 9,50. ISBN 90-5050-846-4 en bestelnummer E 3229212. Verkrijgbaar via de boekhandel of te bestellen bij NIZW Uitgeverij, Postbus 19152, 3501 DD Utrecht, telefoon (030) 230 66 07, fax (030) 230 64 91.

Contact
Afdeling Verkoop, e-mail: bestel@nizw.nl

Laatste update: 25 januari 2001