Gemeente Medemblik

Commissievergaderingen

Op maandag 15 januari om 19.30 uur vergadert de commissie ABZ in de kantine van het stadhuis.


Op de agenda o.a. de volgende punten:


-kennismaking met de coördinator van het AZC;

-politiezaken met overleg vertegenwoordiger politie;

-nota "veilig uitgaan";


-ingekomen stukken en mededelingen


-VVV aangelegenheden;


-rondvraag.

De vergadering is openbaar. U bent van harte welkom.