Brunel International

Brunel International NV realiseert winstherstel in tweede helft van 2000

Amsterdam, 15 januari 2001: Het operationele bedrijfsresultaat van Brunel International NV heeft zich in de tweede helft van 2000 belangrijk positief ontwikkeld ten opzichte van de eerste zes maanden. Over het eerste half jaar werd een verlies gerapporteerd van Euro 1.9 miljoen (f 4,1 miljoen). De directie van Brunel beschouwt de betere cijfers in het tweede half jaar als de eerste vruchten van de ingezette reorganisatie en herstructurering van de organisatie. Met name in het vierde kwartaal is sprake geweest van een belangrijke resultaatverbetering.

De genoemde resultaatverbetering is een wezenlijk fundament voor de verdere ontwikkeling van Brunel in 2001.

Deze rapportage is gebaseerd op voorlopige cijfers van Brunel International NV. Op 27 februari aanstaande zullen voor opening van de beurs de definitieve cijfers 2000 en de vooruitzichten voor 2001 bekend worden gemaakt.

Voor nadere informatie:

Jan Arie van Barneveld Brunel International telefoon: 020 453 10 84 / 06 53 72 56 56
Internet www.brunel.nl