Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief aan de Tweede Kamer over de rapportages inspecties vuurwerkramp Enschede (deel 2)


Een parlementair stuk bij het onderwerp Brandweer en Rampenbestrijding

15 januari 2001

Hier vindt u de rapportages van acht rijksinspecties over de vuurwerkramp in Enschede. Deze acht inspecties zijn de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Inspectie voor de Politie, de Rijksverkeersinspectie, de Inspectie Milieuhygiëne, de Inspectie van de Ruimtelijke Ordening, de Inspectie van de Volkshuisvesting en de Arbeidsinspectie. In een afzonderlijk rapport zijn alle conclusies en aanbevelingen van de acht inspecties nog eens op een rij gezet.
De inspecties hebben allemaal hun eigen afzonderlijke onderzoeken verrichten, maar zij hebben hun activiteiten op elkaar afgestemd. Op die manier is voorkomen dat de inspecties dubbel werk deden, langs elkaar heen werkten of dat mensen meerdere malen hun verhaal moesten vertellen in interviews met verschillende inspecties. De inspecties hebben samengewerkt met het Openbaar Ministerie, dat een strafrechtelijk onderzoek uitvoert rond de vuurwerkramp. Verder hebben de inspecties hun informatie steeds direct beschikbaar gesteld aan de onafhankelijke Commissie Onderzoek Vuurwerkramp (de commissie-Oosting).
De complete rapportage bestaat uit 13 aparte clusters. Hier vindt u de laatste 5 clusters. De aanbiedingsbrief met de eerste 8 clusters vindt u in deel 1.


***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat***