| Bericht afkomstig van
| Landelijke India Wewrkgroep en Campagne tegen Wapenhandel

PERSBERICHT

PvdA-fractie tegen regeringsbesluit opheffing
wapenembargo India en Pakistan

Bijna veertig organisaties pleiten
voor handhaving wapenexportstop

Aanstaande woensdag staat het omstreden besluit van de regering om het wapenembargo tegen India en Pakistan op te heffen hoog op de agenda tijdens een Algemeen Overleg (AO) over het wapenexportbeleid. De vergunningenstop op de export van militaire goederen naar beide landen is van kracht sinds hun kernproeven in mei 1998. Vooral uit economische overwegingen wil Paars nu weer militaire exporten gaan toestaan, hoewel de situatie in de regio sindsdien niet verbeterd is.

In het radioprogramma Argos (VPRO, radio 1) van afgelopen vrijdag liet PvdA'er Apostolou weten dat zijn fractie aanstaande woensdag zal pleiten voor continuering van het embargo. In het programma zei parlementarier De Haan (CDA) eerst het AO te willen afwachten alvorens een standpunt in te nemen. De fracties van GroenLinks en de SP hebben zich eerder al uitgesproken voor handhaving van de militaire exportstop. De VVD is voor hervatting van wapenleveranties naar de twee landen.

Tal van organisaties uit onder andere India, Pakistan en Nederland vragen het parlement druk uit te oefenen op de regering om het wapenembargo tegen Pakistan en India te handhaven. In een brief, die ondertekend is door onder meer Greenpeace, Novib en Pax Christi, ondersteunen dertien Nederlandse organisaties het pleidooi van de Landelijke India Werkgroep (LIW) en de Campagne tegen Wapenhandel (CtW) voor handhaving van de huidige sancties. Zij verwijzen onder andere naar de nog altijd zeer gespannen verhoudingen tussen India en Pakistan (zie http://www.indianet.nl).

Het Pakistan-India People's Forum for Peace and Democracy, een grote koepel van vooraanstaande niet-gouvernementele organisaties (ngo's) uit beide landen, vraagt samen met ruim twintig andere internationale organisaties eveneens om handhaving van het Nederlandse wapenembargo. In Argos vertelden een Indiase en een Pakistaanse wetenschapper een Nederlandse stop op wapenexporten naar de twee landen een uitstekend middel te vinden om druk uit te oefenen op Pakistan en India om af te zien van hun kernwapenprogramma.

Noten voor de pers:


- voor verdere informatie: Frank Slijper (050-3133247)

- voor de brieven van verschillende organisaties aan de Tweede Kamer en een eerder persbericht over deze kwestie zie: http://www.indianet.nl