CDA

EVP-Congres: met overweldigende meerderheid tegen Nederlands euthanasiewetsvoorstel

De Europese christen-democraten hebben, afgelopen zaterdag op het EVP-congres in Berlijn, met overweldigende meerderheid een resolutie tegen het Nederlandse euthanasiewetsvoorstel aangenomen. De EVP (Europese Volkspartij) roept de Eerste Kamer op om het voorstel af te wijzen. De Europese Volkspartij heeft zich hiermee achter de kritiek van oppositiepartij CDA geschaard.

De EVP is met name bezorgd over de mogelijke consequenties die de euthanasiewet kan hebben voor kwetsbare personen in de samenleving. Voorts acht de Europese Volkspartij het wetsvoorstel niet in overeenstemming met artikel 2 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens dat regeringen verplicht om het recht op leven te beschermen. De EVP is voorts van mening dat de menselijke waardigheid beter gediend is met voortgaande verbetering en beschikbaarheid van pijnbestrijding en adequate zorg.

Op 28 november stemde de Tweede Kamer met een krappe meerderheid voor het wetsvoorstel. Het voorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel plaatst euthanasie buiten het strafrecht als artsen de euthanasieprocedure correct uitvoeren. De toetsing van die zorgvuldigheidseisen valt, volgens het wetsvoorstel, niet langer onder de bevoegdheid van het openbaar ministerie, maar onder regionale commissies, bestaande uit een arts, een jurist en een ethicus.

De Europese Volkspartij bestaat uit 42 nationale christen-democratische en aanverwante partijen uit lidstaten van de EU en kandidaat-landen. Meer dan 600 politici uit heel Europa hebben aan het EVP-congres, in Berlijn deelgenomen.

Woordvoerder voor de EVP in het Europees Parlement is CDA-europarlementariƫr Maria Martens. Haar telefoonnummer is: 06-21897454