Rechtbank UtrechtKrakers moeten pand Tractieweg 41 te Utrecht verlaten en ontruimen
Bron: Rechtbank Utrecht

Datum actualiteit: 15-01-2001

Vaststaat dat gedaagden zonder recht of titel in de onroerende zaak verblijven. Voor zover aannemelijk is dat eiser spoedeisend belang bij zijn vordering tot ontruiming heeft kan deze derhalve in beginsel worden toegewezen.
Voldoende aannemelijk is dat de eiser zich inspant om op korte termijn de nog niet verhuurde gedeeltes van het pand aan derden te verhuren. De aanwezigheid van krakers in het pand zal de onderhandelingen over verhuur niet ten goede komen. Bovendien moet eiser in staat gesteld worden om de door de krakers toegebrachte schade te herstellen en andere werkzaamheden aan het pand te verrichten. Met name blijkt het spoedeisend belang uit het feit dat een gedeelte van het pand reeds verhuurd is en dat de huurder van dit gedeelte het pand op korte termijn nodig heeft. Eiser heeft aldus voldoende spoedeisend belang bij zijn vordering.
De krakers worden dan ook veroordeeld het pand binnen 8 dagen na betekening van het vonnis te verlaten en te ontruimen.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AA9448
(Zie het originele bericht)