C/TAC-Align

P E R S B E R I C H T

's-Hertogenbosch, 15 januari 2001

C/TAC-Align stroomlijnt bestuur

C/TAC-Align gaat het bestuur terugbrengen van vier naar twee personen. Nu het fusie- en integratieproces volledig is afgerond wil C/TAC-Align met een kleiner directieteam de slagvaardigheid verder vergroten. Deze beslissing is mede ingegeven door de voorspoedige doorvoering van de strategische heroriëntatie. In dit kader valt te melden dat de markt zich goed heeft ontwikkeld en dat er op de verschillende deelterreinen waar C/TAC-Align zich op richt nieuwe opdrachten zijn verworven.

Wijzigingen bestuur
In goed overleg is besloten dat de bestuursvoorzitter H. A. M. Cooymans en bestuurslid mr P.C.A. Hulst zich terug zullen trekken uit het bestuur van de onderneming. Het nieuwe tweehoofdige bestuur zal bestaan uit de heer drs H. L. J. Hilgerdenaar en de heer drs P.H. Nievaart. De heer Hilgerdenaar zal tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) 2002 beschikbaar zijn als voorzitter. De heer Nievaart zal deze rol vanaf AvA 2002 op zich nemen. De heer Cooymans zal als adviseur op het gebied van strategische zaken verbonden blijven aan C/TAC-ALIGN. De heer Hulst zal aan de onderneming verbonden blijven en zich bezig gaan houden met het ontwikkelen van nieuwe business. De wijzigingen gaan per direkt in. Op 19 april 2001 zal de bestuurswijziging formeel worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Nieuwe opdrachten
In de tweede helft van 2000 heeft C/TAC-Align op de verschillende deelterreinen nieuwe opdrachten en klanten binnengehaald. Deze nieuwe klanten en opdrachten zijn verworven in alle landen waar C/TAC-Align actief is (Nederland, Spanje, Verenigde Staten). Veel van de nieuwe consulting-projecten wordt uitgevoerd voor cliënten die zich via het Internet beter op de markt willen onderscheiden. Daarnaast zijn er een aantal nieuwe meerjarige beheeropdrachten verworven.

Profiel C/TAC-Align
C/TAC-Align richt zich op business-consulting, technology integration, alsmede op het beheren en hosten van informatiesystemen. De business consulting praktijk van C/TAC-Align helpt haar klanten bij strategievraagstukken, proces- en organisatieverandering, het managen van complexe veranderings- en ICT-projecten en het organisatorisch inbedden en implementeren van geïntegreerde bedrijfssystemen (enterprise business solutions ; ERP-systemen al dan niet in combinatie met Internet- en andere applicaties). De technology integration praktijk van C/TAC-Align stelt hoogwaardige technologie- en integratieskills ten dienste van haar klanten en is betrokken bij systeemintegratieprojecten. De beheer- en hosting praktijk van C/TAC-Align kan haar klanten ondersteuning bieden bij het beheren en hosten van geïntegreerde bedrijfssystemen (met name SAP). C/TAC-Align spreekt graag vooraf een resultaat af met haar klanten en wil dit resultaat bij voorkeur samen met haar klanten op een projectmatige manier bereiken. C/TAC-Align heeft ervaring in veel marktsectoren, zoals in de industrie, handel, overheid, gezondheidszorg, onderwijs en zakelijke dienstverlening. Over 1999 vertegenwoordigt de onderneming een omzet van NLG 48 miljoen. De onderneming is gevestigd in Nederland ('s-Hertogenbosch en Hoofddorp), Spanje (Madrid) en de Verenigde Staten (New York, Princeton, Boston, Seattle). C/TAC-Align is genoteerd aan de Euro.NM Amsterdam.

/ / / / / / / / / /