Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

http://www.minbzk.nl

Deel 1 Brief kabinet over cafébrand Volendam naar Tweede Kamer

Brief kabinet over cafébrand Volendam naar Tweede Kamer

Staatssecretaris G.M. de Vries en minister K.G. de Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) hebben maandagavond 15 januari een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de cafébrand in Volendam afgelopen nieuwjaarsnacht.

De volledige tekst van de brief volgt hieronder. De bijlage - het instellingsbesluit van de commissie onderzoek cafébrand nieuwjaarsnacht 2001 (de commissie-Alders) - is niet bijgevoegd bij dit bericht. Over de instelling van deze commissie is eerder vandaag een aankondiging verspreid via ANP Pers Support. De installatie van de commissie-Alders door staatssecretaris De Vries vindt plaats woensdag 17 januari om 11.00 uur in de Schouwzaal van het Ministerie van BZK. Journalisten kunnen daarbij aanwezig zijn.