FNV

15 jan. - Onderwijs: Cao-afspraken indirect discriminerend CAO - catzfol@wxs.nl

In het voortgezet onderwijs is sprake van ongelijke beloning van mannen en vrouwen, vindt http://www.cgb.nl/persberichten/pb16-01-2001.html (de Commissie Gelijke Behandeling). Dit is het gevolg van Cao-afspraken uit 1985 over de Herstructrering Onderwijssalarissen. De lagere HOS-salarissen zouden wel gaan gelden voor nieuwkomers, maar niet voor zittende werknemers. Omdat sindsdien meer vrouwen dan mannen in het onderwijs zijn gaan werken, is structurele ongelijkheid tussen mannen en vrouwen ontstaan. Dat was niet het doel, maar wel het effect van de Hos-afspraken. De Commissie noemt dit `indirect discriminerend`. Zie http://www.cgb.nl/oordelen/tekst/2000-99.html (hier) voor de volledige uitspraak. En http://www.aob.nl/actueel/actueel.html#1 (hier) voor de reactie van de Algemene Onderwijsbond.

Meer nieuws uit het cao-logboek: http://www.fnv.nl/cao en klik op logboek.