Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV)

Informatie: VOOR DE PERS

Maandag 15 januari 2001

CNV BedrijvenBond: Negatieve prikkels bij ziekte uit de cao en perspectief voor ex gedetineerden

De cao-voorstellen van de CNV BedrijvenBond voor de contractcatering worden op donderdag 18 januari in de eerste onderhandelingsronde toegelicht aan de werkgevers. De CNV BedrijvenBond stelt voor de lonen te verhogen met 4 procent. Daarnaast wil de bond het aantal functiegroepen uitbreiden met twee periodieken. Dit om het carrièreperspectief voor de werknemers te vergroten en werknemers te binden aan de sector.

De CNV BedrijvenBond wil dat werkgevers met Stichting Exodus gaat samenwerken. Exodus is een samenwerkingsverband van kerken en reclassering, gericht op het bieden van nieuw perspectief aan ex-gedetineerden. Voor hen is werk een belangrijke voorwaarde om te reïntegreren in de samenleving. Daarnaast hebben de negatieve prikkels bij ziekte een verkeerde uitwerking. Wachtdagen en het inleveren van roostervrijedagen bij ziekte leiden er doorgaans toe dat mensen tijdens ziekte doorwerken. De CNV BedrijvenBond wil dit dan ook uit de cao schrappen. Wel wil de bond afspraken over een gerichte aanpak van langdurig ziekteverzuim en het verlagen van de WAO-instroom in de cao vastleggen. De CNV BedrijvenBond stelt verder aan werkgevers voor de activiteiten gericht op het verminderen van werkdruk te evalueren en de cao-afspraken op basis daarvan aan te passen dan wel voort te zetten.

Nadere inlichtingen:

John Toxopeus, vakgroepbestuurder 030-6348323