Geachte meneer/mevrouw,

Hierbij treft U informatie aan over een lezing door Prof.dr. Nico Schrijver, Hoogleraar Internationaal Recht aan de VU, getiteld 'INTEGRATIE VAN MAATSCHAPPELIJKE EN ETHISCHE WAARDEN IN DE INTERNATIONALE ECONOMISCHE SAMENWERKING - NOODZAAK - DILEMMA'S - MOGELIJKHEDEN'. Deze inleiding op het SID-jaarthema 2001 "WERELDMARKTEN - UNIVERSELE WAARDEN?" vindt plaats op maandag 15 januari 2001, 18.00 uur aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. SID-Nederland nodigt u hiervoor graag uit. Mocht u personen en instanties kennen die ook geinteresseerd zijn dan verzoeken wij u deze informatie aan hen door te sturen.

Bij voorbaat hartelijk dank en met vriendelijke groet,

Els van der Lugt,
secretariaat SID Nederland
Society for International Development (SID)

UITNODIGING

1e lezing in de SID-cyclus 2001
"GLOBAL MARKETS - UNIVERSAL VALUES?
Social values and ethics in international economic co-operation"

WERELDMARKTEN - UNIVERSELE WAARDEN?

INTEGRATIE VAN MAATSCHAPPELIJKE EN ETHISCHE WAARDEN

IN DE INTERNATIONALE ECONOMISCHE SAMENWERKING:

NOODZAAK - DILEMMA S - MOGELIJKHEDEN

Een inleiding op het SID-jaarthema 2001

door

PROF. MR. NICO J. SCHRIJVER

Hoogleraar Internationaal Recht aan de VU en
Bestuurslid SID-Nederland

Maandag 15 januari 2000, Vrije Universiteit, Amsterdam

PRAKTISCHE INFORMATIE
Informatie en aanmelding: Secretariaat SID-Nederland, tel/fax: 010-4367891; e-mail: buro.op.orde @ luna.nl Datum: maandag, 15 januari 2000
Tijd: 18.00-19.30 uur
Plaats: Agorazaal 1, Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam Kosten: geen
Voertaal: Nederlands
Introducé(e)s: van harte welkom
Ontvangst: vanaf 17.30 uur
Bereikbaar: Openbaar vervoer: vanaf Amsterdam Centraal: sneltram 51 (16 min.) of stadstram 5 (25 min.); vanaf Stations Zuid/WTC: te voet, sneltram 51 of stadstram 5 (halte VU); Auto: Ringweg A-10, afslag S108 Buitenveldert/Amstelveen centrum

SID IN 2001: WERELDMARKTEN - UNIVERSELE WAARDEN?
Maatschappelijke en ethische waarden in de internationale economische samenwerking: noodzaak - dilemma's - keuzes

Het broeit en rommelt in de internationale economische samenwerking. De vrije markt staat er nog steeds centraal, maar de twijfel begint te knagen. Ondanks de globalisering blijven miljoenen mensen immers economisch en politiek buitengesloten. En regionale financiële crises hebben ingrijpende mondiale gevolgen voor welzijn en ontwikkeling. Traditionele financieel-economische concepten blijken te beperkt om actuele ontwikkelingsprocessen te duiden. IMF, Wereldbank en de Wereldhandelsorganisatie hanteren nu - voor hen tot voor kort wezensvreemde - begrippen als armoedebestrijding, empowerment, mensenrechten en milieu.

Zo lijkt er dan toch ook hier eindelijk ruimte voor een herbezinning op de "klassieke" internationale samenwerking en economische en financiële architectuur. Daarvoor is het van belang om met deze en andere economische instellingen van gedachten te wisselen over het onlosmakelijke verband tussen internationale financiën en economie en het belang van maatschappelijke waarden en ethiek. In haar lezingenserie 2001 Wereldmarkten - Universele waarden? stelt SID-Nederland daarom de vraag hoe het systeem van een vrije wereldmarkt te verenigen is met arrangementen waarin maatschappelijke waarden en ethische beginselen een kader bieden voor integratie van alle landen in die wereldmarkt en zo bijdragen aan sociale rechtvaardigheid wereldwijd.

NOODZAAK NIEUWE DEFINITIE RELATIE ECONOMIE-ETHIEK

De Transitie in Centraal- en Oost-Europa, de tekortkomingen van de "Washington Consensus" en de financiële crises in Azië en Rusland in 1997 en 1998, hebben de ogen van veel bankiers en anderen in de internationale financiële gemeenschap geopend. Het besef groeit daar dat ook de mondiale financiële markten een zekere regulering behoeven: als spelregels, maar meer nog als een morele en ethische basis.

Maar helaas is er nog geen heldere en breedgedragen overeenstemming over een evenwichtig sociaal-economisch model waarin vrijhandel gepaard gaat met mensenrechten, milieubescherming en arbeidsstandaarden. Dat blijkt wel uit de felle demonstraties bij de onderhandelingen over een nieuwe wereldhandelsronde, bij de gesprekken over de MAI en bij recente WTO-, WB- en IMF-vergaderingen. Het wantrouwen tussen NGO s en de wereld van de haute finance en het gebrek aan zo n breedgedragen visie werkt bovendien demagogie, politisering en verlamming van coalities ten goede in de hand. Dat gaat uiteindelijk ten koste van de armen in de wereld.

SID zet zich daarom in voor een fundamenteel debat over wat voor soort internationale samenleving wij eigenlijk willen. Daarbij staat het besef centraal dat globalisering - net als de economie in de vorige eeuw op nationaal niveau - een nieuwe definitie van de relatie economie-ethiek behoeft. Op basis daarvan moet het mogelijk zijn om nieuwe bondgenootschappen te sluiten tussen actoren in financiële kringen, de wetenschap, het bedrijfsleven en de civil society. SID - als ontmoetingsplaats van professionals uit die en andere kringen - wil daaraan met een nieuwe lezingenserie een bijdrage leveren.

Voor de SID-serie 2001 zijn onder meer uitgenodigd: ILO-topman Juan Somavia, de Noorse oud-Minister voor Ontwikkelingssamenwerking Hilde Johnson, de econoom en globaliseringsexpert Dani Rodrik, Sakiko Fukuda-Parr van UNDP s Human Development Report Office, Enrique Iglesias van de Inter-American Development Bank en de Indiase Nobelprijswinnaar Amartya Sen.

EERSTE LEZING: DE SITUATIE GESCHETST

Op maandag 15 januari 2001 geeft prof.mr. Nico J. Schrijver op de Vrije Universiteit te Amsterdam de aftrap voor de serie met een presentatie van zijn visie op de centrale vragen van deze nieuwe SID-serie: Hoe integreren we sociale en ethische waarden in de internationale economische samenwerking? En welke dilemma s en keuzes brengt dat met zich mee? Lokatie: Agorazaal; aanvang 18.00 uur. De discussieleider is de voorzitter van SID-Nederland, mr. J.J.A.M. van Gennip.

Nico Schrijver is hoogleraar Internationaal Recht aan de Vrije Universiteit en een vooraanstaand expert in de vaderlandse internationale en ontwikkelingssamenwerking: hij is o.m. verbonden aan het Institute of Social Studies en lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken en van de Buitenlandcommissie van de PvdA. Hij treedt regelmatig op als internationaal adviseur in volkenrechtelijke kwesties, onder meer voor de VN, waarvoor hij eerder ook werkte. Prof. Schrijver is lid van het bestuur van SID-Nederland.

SID-Nederland werkt in deze serie samen met: SID-Internationaal, NCDO-duurzame wereld, Vrije Universiteit, stichting Doen, en anderen. De serie is een bijdrage aan het programma van SID-Internationaal: From Development to Global Reconstruction for Social Justice.