Gemeente Middelburg

Afdeling Communicatie
Postbus 6000
4330 LA Middelburg
tel. 0118-675450
fax 0118-675452

P E R S B E R I C H T 9 januari 2001

Middelburg start GALM-project voor ouderen

In februari gaat in Middelbrug het GALM-project van start. Hiertoe ondertekenen op 15 januari om 14.30 in het Stadhuis de Zeeuwse Sportraad, de Stichting Welzijn Ouderen Middelburg en de gemeente het GALM-convenant. Het doel van het project is om lichaamsbeweging onder jonge senioren te stimuleren.

Uit onderzoek blijkt dat ruim 60% van de senioren niet of onvoldoende beweegt. Het GALM-model (Gezond Actief Leven Model) is speciaal voor ouderen opgezet om hen te stimuleren meer te bewegen. Elders in de provincie heeft het GALM-project al veel resultaten opgeleverd. Nu krijgen ouderen in de Magistraatwijk, Arnemuiden en Nieuw en St. Joosland de mogelijkheid deel te nemen aan h e t sportstimu- leringsproject.

Alle ouderen in de betreffende wijk en dorpen worden middels een brief en persoonlijke benadering uitgenodigd deel te nemen aan een fittest die op 24 februari a.s. plaatsvindt in sporthal De Kruitmolen.

Aansluitend op de fittest vindt een 12 weken durend introductie- programma plaats. Daarin maakt men kennis met verschillende vormen van sport en spel en beweging, zoals badminton, balspelen, gymnastiek, wandelen, fietsen, zwemmen, tennis. Na de zomermaanden wordt de groep gecontinueerd. Na anderhalf jaar volgt een 2e fittest. Zo kan men meten of de fitheid is verbeterd.

Gezien de ruime ervaring met dergelijke projecten in Zeeland ligt in de verwachting dat zo'n 75 tot 100 jonge senioren de stap zetten en (weer) sportief actief zullen worden. Naast het sportieve karakter blijkt ook het sociale karakter van het project erg stimulerend te werken. De deelnemers voelen zich fitter en ze houden er vaak vriendschappelijke contacten aan over.